Göm menyn

Samverkan

Institutionen har en lång tradition av samarbete med företag, myndigheter och regionala organisationer. Bland verksamheter som bedrivs i samarbete med näringslivet kan nämnas:

  • Forskningssamarbete med företag
  • Utbildning av industridoktorander (doktorander med anställning inom näringslivet)
  • Fortbildning av personal inom näringslivet
  • Studiebesök av skolelever och samarbete med gymnasielärare
  • Deltagande i myndighetsstyrelser, sakkunniguppdrag och remissinstans för övriga samhället
  • Stödjer satsningar på programmering för barn och ungdomar

Regionala näringlivet: för mer information om forskningssamarbete och fortbildning kontakta
Simin Nadjm-Tehrani, professor

För studiebesök för elever, samarbete med gymnasieskolor etc kontakta
Erika Larsson, administratör grundutbildning

Övrigt externt samarbete:
Kristian Sandahl, kontaktperson externa relationer


Sidansvarig: Kristian Sandahl
Senast uppdaterad: 2019-08-21