Zebo Peng
Zebo Peng
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
zebo.peng@liu.se
013-28 20 67
B 329:214 (visa karta)
Hemsida: www.ida.liu.se/~zebpe83/, liu.se/medarbetare/zebpe83
Medlem i:
Embedded Systems (ESLAB)
Programvara och system (SaS)

Sidansvarig: Webmaster