Petru Eles
Petru Eles
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
petru.eles@liu.se
013-28 13 96
B 329:220 (visa karta)
Hemsida: www.ida.liu.se/~petel71/, liu.se/medarbetare/petel71
Medlem i:
Embedded Systems (ESLAB)
Programvara och system (SaS)

Sidansvarig: Webmaster