Göm menyn

Interaktiva och kognitiva system (HCS)

Grundutbildning


HCS ansvarar för grundutbildning inom kognitionsvetenskap, kognitiva system, människa-datorinteraktion, språkteknologi och kunskapsteknik, samt medverkar i ytterligare kurser inom många andra områden.

Kontaktperson för grundutbildningen inom HCS är avdelningens studirektor Jalal Maleki.

Kurser ordnade efter kurskod

Listan omfattar kurser som ges Vt 2020 till och med Vt 2021. För mer information om en kurs, klicka på kurskoden.

725G66Programmering i C# och .NET Framework, 4 hp (Grundnivå)
729A10Introduktion till kognitionsvetenskap, 6 hp (Avancerad nivå)
729A27Natural Language Processing, 6 hp (Avancerad nivå)
729A63Simulatorer och simulatoranvändning, 6 hp (Avancerad nivå)
729A80Masteruppsats, 30 hp (Avancerad nivå)
729A88Avancerad interaktionsdesign, 6 hp (Avancerad nivå)
729A94Kognitionsvetenskaplig metod, 6 hp (Avancerad nivå)
729A98Risk- och olycksanalys, 6 hp (Avancerad nivå)
729A99Användbarhetstestning, 6 hp (Avancerad nivå)
729G12Distribuerad och situerad kognition, 6 hp (Grundnivå)
729G17Språkteknologi, 6 hp (Grundnivå)
729G19Tillämpad kognitionsvetenskap, 12 hp (Grundnivå)
729G22Interaktionsdesign, 6 hp (Grundnivå)
729G26Interaktionsprogrammering, 6 hp (Grundnivå)
729G28Webbprogrammering och databaser, 6 hp (Grundnivå)
729G36Tillämpad kognitionsvetenskap, 12 hp (Grundnivå)
729G38Kandidatuppsats i kognitionsvetenskap, 18 hp (Grundnivå)
729G39Kognitionsvetenskaplig introduktionskurs, 9 hp (Grundnivå)
729G40Kandidatuppsats i kognitionsvetenskap, 18 hp (Grundnivå)
729G41Avslutningskurs för kognitionsvetenskap på grundnivå, 6 hp (Grundnivå)
729G46Informationsteknologi och programmering, 12 hp (Grundnivå)
729G49Språk och datorer, 9 hp (Grundnivå)
729G78Artificiell intelligens, 9 hp (Grundnivå)
729G81Tillämpad kognitionsvetenskap, 15 hp (Grundnivå)
729G83Kognitiv teknologi och artificiell intelligens, 9 hp (Grundnivå)
729G84Människan i komplexa system, 9 hp (Grundnivå)
729G85Interaktionsdesign och användarupplevelse, 9 hp (Grundnivå)
729G86Språkteknologi, 6 hp (Grundnivå)
729G87Interaktionsprogrammering, 6 hp (Grundnivå)
732G16Databaser: design och programmering, 7.5 hp (Grundnivå)
769A01Kognitionsvetenskapligt projektarbete I, 12 hp (Avancerad nivå)
769A02Kognitionsvetenskapligt projektarbete II, 12 hp (Avancerad nivå)
769A03Representationer som tänkande, 6 hp (Avancerad nivå)
769A04Interaktionsdesign, studiokurs, 6 hp (Avancerad nivå)
769A05Tjänstedesign, studiokurs, 12 hp (Avancerad nivå)
769A06Designforskningsmetoder, 6 hp (Avancerad nivå)
769A08Kroppsbaserad, situerad och distribuerad kognition, 6 hp (Avancerad nivå)
769A09Human Factors, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDC73Interaktionsprogrammering, 6 hp (Grundnivå)
TDDC77Objektorienterad programmering, 8 hp (Grundnivå)
TDDD23Design och programmering av datorspel, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD27Avancerad webbprogrammering, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD49Programmering i C# och .NET Framework, 4 hp (Grundnivå)
TDDD51Tjänstedesign och tjänsteinnovation, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD53Avancerad interaktionsdesign, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD57Fysisk interaktion och spelprogrammering, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD60Interaktiva system, 4 hp (Grundnivå)
TDDD75Effektdriven utveckling och humancentrerad design av interaktiva system, 6 hp (Grundnivå)
TDDD80Projekt: Mobila och sociala applikationer, 11 hp (Grundnivå)
TDDD90Interaktiva produkter, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD97Webbprogrammering, 6 hp (Grundnivå)
TDDE03Designstudio II, 12 hp (Avancerad nivå)
TDDE04Introduktion till programmering och datalogiskt tänkande, 6 hp (Grundnivå)
TDDE09Språkteknologi, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE20Avancerad projektkurs: Spel-, app- och webbutveckling, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE28Samtida perspektiv på värdeskapande, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE29Codesign, verktyg och angreppssätt, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE32Datavetenskaplig professionalism, 6 hp (Grundnivå)
TDDE33Användardriven produktutveckling, 6 hp (Grundnivå)
TDDE36Användarupplevelse och interaktionsdesign, 12 hp (Grundnivå)
TDDE37Studio 2, 12 hp (Avancerad nivå)
TDDE38Representationer som tänkande, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE40Transformation för design, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE42Webbproduktion med dynamisk layout, 6 hp (Grundnivå)
TDDE43Design och utveckling av interaktiva system, 12 hp (Grundnivå)
TDDE44Programmering, grundkurs, 8 hp (Grundnivå)
TDDI17Programmeringsprojekt, 8 hp (Grundnivå)
TDDI41Grundläggande systemadministration, 8 hp (Grundnivå)
TDP013Webbprogrammering och interaktivitet, 6 hp (Grundnivå)
TDP017Företagsprojekt, 10 hp (Grundnivå)
TDP022Interaktiva system, 6 hp (Grundnivå)
TDP024Enterprise Systems, 6 hp (Grundnivå)
TDP026Vetenskaplig metod inom programmering, 6 hp (Grundnivå)
TDP028Projekt: Entreprenöriell programmering, 10 hp (Grundnivå)
TDP029Projekt: Agil systemutveckling, 8 hp (Grundnivå)
TDP030Språkteknologi, 6 hp (Grundnivå)
TDP031Grundläggande systemadministration, 8 hp (Grundnivå)
TQPR10Examensarbete, 16 hp (G2)


Se även IDAs grundutbildningssidor.


Sidansvarig: Arne Jönsson