Göm menyn

Interaktiva och kognitiva system (HCS)

Grundutbildning


HCS ansvarar för grundutbildning inom kognitionsvetenskap, kognitiva system, människa-datorinteraktion, språkteknologi och kunskapsteknik, samt medverkar i ytterligare kurser inom många andra områden.

Kontaktperson för grundutbildningen inom HCS är avdelningens studirektor Jalal Maleki.

Kurser ordnade efter kurskod

Listan omfattar kurser som ges Vt 2018 till och med Vt 2019. För mer information om en kurs, klicka på kurskoden.

725G66Programmering i C# och .NET Framework, 4 hp (Grundnivå)
729A10Introduktion till kognitionsvetenskap, 6 hp (Avancerad nivå)
729A27Natural Language Processing, 6 hp (Avancerad nivå)
729A46Kognitionsvetenskapligt projektarbete, 16 hp (Avancerad nivå)
729A63Simulatorer och simulatoranvändning, 6 hp (Avancerad nivå)
729A64Profilfördjupning, 10 hp (Avancerad nivå)
729A67Kognitionsvetenskaplig metodfördjupning, 6 hp (Avancerad nivå)
729A71Beteende i komplexa system, 6 hp (Avancerad nivå)
729A78Kognitiva aspekter på lärande samt design av lärteknologi, 7.5 hp (Avancerad nivå)
729A80Masteruppsats, 30 hp (Avancerad nivå)
729A88Avancerad interaktionsdesign, 6 hp (Avancerad nivå)
729A94Kognitionsvetenskaplig metod, 6 hp (Avancerad nivå)
729A98Risk- och olycksanalys, 6 hp (Avancerad nivå)
729A99Användbarhetstestning, 6 hp (Avancerad nivå)
729G09Språkvetenskaplig databehandling, 6 hp (Grundnivå)
729G12Distribuerad och situerad kognition, 6 hp (Grundnivå)
729G15Kognitiv modellering, 6 hp (Grundnivå)
729G17Språkteknologi, 6 hp (Grundnivå)
729G19Tillämpad kognitionsvetenskap, 12 hp (Grundnivå)
729G21Sammansatta kognitiva system, 6 hp (Grundnivå)
729G22Interaktionsdesign, 6 hp (Grundnivå)
729G26Interaktionsprogrammering, 6 hp (Grundnivå)
729G28Webbprogrammering och databaser, 6 hp (Grundnivå)
729G39Kognitionsvetenskaplig introduktionskurs, 9 hp (Grundnivå)
729G40Kandidatuppsats i kognitionsvetenskap, 18 hp (Grundnivå)
729G41Avslutningskurs för kognitionsvetenskap på grundnivå, 6 hp (Grundnivå)
729G43Artificiell intelligens, 12 hp (G2)
729G44Gränssnittsdesign, 6 hp (Grundnivå)
729G46Informationsteknologi och programmering, 12 hp (Grundnivå)
729G75Programmering och algoritmiskt tänkande, 6 hp (Grundnivå)
732A74Introduktion till Python, 3 hp (A)
732G16Databaser: design och programmering, 7.5 hp (G2)
768A04Tjänstedesign, studio, 12 hp (Avancerad nivå)
768A05Tjänstedesign och innovation, 6 hp (Avancerad nivå)
768A07Uppsats, 30 hp (Avancerad nivå)
769A01Kognitionsvetenskapligt projektarbete I, 12 hp (Avancerad nivå)
769A02Kognitionsvetenskapligt projektarbete II, 12 hp (Avancerad nivå)
769A03Representationer som tänkande, 6 hp (Avancerad nivå)
769A04Interaktionsdesign, studiokurs, 6 hp (Avancerad nivå)
769A06Designforskningsmetoder, 6 hp (Avancerad nivå)
769A08Kroppsbaserad, situerad och distribuerad kognition, 6 hp (Avancerad nivå)
769A09Human Factors, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDC63Interaktiv form, 6 hp (Grundnivå)
TDDC73Interaktionsprogrammering, 6 hp (Grundnivå)
TDDC74Programmering - abstraktion och modellering, 8 hp (Grundnivå)
TDDD13Interaktionsprogrammering, 6 hp (Grundnivå)
TDDD23Design och programmering av datorspel, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD27Avancerad webbprogrammering, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD29IT-projektledning, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD35Användbara system, 6 hp (Grundnivå)
TDDD49Programmering i C# och .NET Framework, 4 hp (Grundnivå)
TDDD51Tjänstedesign och tjänsteinnovation, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD53Avancerad interaktionsdesign, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD57Fysisk interaktion och spelprogrammering, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD60Interaktiva system, 4 hp (Grundnivå)
TDDD61Design - strategi och management, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD62Praktik, 18 hp (Avancerad nivå)
TDDD75Effektdriven utveckling och humancentrerad design av interaktiva system, 6 hp (Grundnivå)
TDDD80Projekt: Mobila och sociala applikationer, 11 hp (Grundnivå)
TDDD90Interaktiva produkter, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD97Webbprogrammering, 6 hp (Grundnivå)
TDDE03Designstudio II, 12 hp (Avancerad nivå)
TDDE04Introduktion till programmering och datalogiskt tänkande, 6 hp (Grundnivå)
TDDE09Språkteknologi, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE17Introduktion till språkteknologi, 4 hp (Grundnivå)
TDDE20Avancerad projektkurs: Spel-, app- och webbutveckling, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE28Samtida perspektiv på värdeskapande, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE29Codesign, verktyg och angreppssätt, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE32Datavetenskaplig professionalism, 6 hp (Grundnivå)
TDDE33Användardriven produktutveckling, 6 hp (Grundnivå)
TDDE36Användarupplevelse och interaktionsdesign, 12 hp (Grundnivå)
TDDE38Representationer som tänkande, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE39Fysisk interaktionsdesign och prototyping, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDI41Grundläggande systemadministration, 8 hp (Grundnivå)
TDP013Webbprogrammering och interaktivitet, 6 hp (Grundnivå)
TDP015Grunder i matematik och logik, 6 hp (Grundnivå)
TDP017Företagsprojekt, 10 hp (Grundnivå)
TDP022Interaktiva system, 6 hp (Grundnivå)
TDP024Enterprise Systems, 6 hp (Grundnivå)
TDP026Vetenskaplig metod inom programmering, 6 hp (Grundnivå)
TDP028Projekt: Entreprenöriell programmering, 10 hp (Grundnivå)
TDP029Projekt: Agil systemutveckling, 8 hp (Grundnivå)
TDP030Språkteknologi, 6 hp (Grundnivå)
TQPR10Examensarbete, 16 hp (G2)


Se även IDAs grundutbildningssidor.


Sidansvarig: Arne Jönsson