Göm menyn

Interaktiva och kognitiva system (HCS)

Grundutbildning


HCS ansvarar för grundutbildning inom kognitionsvetenskap, kognitiva system, människa-datorinteraktion, språkteknologi och kunskapsteknik, samt medverkar i ytterligare kurser inom många andra områden.

Kontaktperson för grundutbildningen inom HCS är avdelningens studirektor Jalal Maleki.

Kurser ordnade efter kurskod

Listan omfattar kurser som ges Ht 2023 till och med Ht 2024. För mer information om en kurs, klicka på kurskoden.

725G66Programmering i C# och .NET Framework, 4 hp (Grundnivå)
729G12Distribuerad och situerad kognition, 6 hp (Grundnivå)
729G28Webbprogrammering och databaser, 6 hp (Grundnivå)
729G39Kognitionsvetenskaplig introduktionskurs, 9 hp (Grundnivå)
729G40Kandidatuppsats i kognitionsvetenskap, 18 hp (Grundnivå)
729G41Avslutningskurs för kognitionsvetenskap på grundnivå, 6 hp (Grundnivå)
729G46Informationsteknologi och programmering, 12 hp (Grundnivå)
729G78Artificiell intelligens, 9 hp (Grundnivå)
729G81Tillämpad kognitionsvetenskap, 15 hp (Grundnivå)
729G82Tillämpad kognitionsvetenskap, 15 hp (Grundnivå)
729G83Kognitiv teknologi och artificiell intelligens, 9 hp (Grundnivå)
729G84Människan i komplexa system, 9 hp (Grundnivå)
729G85Interaktionsdesign och användarupplevelse, 9 hp (Grundnivå)
729G87Interaktionsprogrammering, 6 hp (Grundnivå)
729G90Objektorienterad programmering, 6 hp (Grundnivå)
732A56Webbprogrammering, 6 hp (Avancerad nivå)
732G16Databaser: design och programmering, 7.5 hp (Grundnivå)
769A18Avancerad interaktionsdesign, 6 hp (Avancerad nivå)
769A19Human Factors, 6 hp (Avancerad nivå)
769A21Kognitionsvetenskaplig metod, 6 hp (Avancerad nivå)
769A22Risk- och olycksanalys, 6 hp (Avancerad nivå)
769A23Tänkande med representationer, 6 hp (Avancerad nivå)
769A25Tjänstedesign, studiokurs, 12 hp (Avancerad nivå)
769A31Simulatorer och simulatoranvändning, 6 hp (Avancerad nivå)
769A32Intelligenta virtuella agenter och sociala robotar, 6 hp (Avancerad nivå)
769A34Interaktionsdesign, studiokurs, 6 hp (Avancerad nivå)
769A36Kognitionsvetenskapligt projektarbete II, 12 hp (Avancerad nivå)
769A40Masteruppsats i Kognitionsvetenskap, 30 hp (Avancerad nivå)
TDDC73Interaktionsprogrammering, 6 hp (Grundnivå)
TDDC77Objektorienterad programmering, 8 hp (Grundnivå)
TDDD23Design och programmering av datorspel, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD27Avancerad webbprogrammering, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD49Programmering i C# och .NET Framework, 4 hp (Grundnivå)
TDDD53Avancerad interaktionsdesign, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD57Fysisk interaktion och spelprogrammering, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD60Interaktiva system, 4 hp (Grundnivå)
TDDD80Projekt: Mobila och sociala applikationer, 11 hp (Grundnivå)
TDDD90Interaktiva produkter, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD97Webbprogrammering, 6 hp (Grundnivå)
TDDE03Designstudio II, 12 hp (Avancerad nivå)
TDDE04Introduktion till programmering och datalogiskt tänkande, 6 hp (Grundnivå)
TDDE20Avancerad projektkurs: Spel-, app- och webbutveckling, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE28Samtida perspektiv på värdeskapande, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE29Codesign, verktyg och angreppssätt, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE32Datavetenskaplig professionalism, 6 hp (Grundnivå)
TDDE33Användardriven produktutveckling, 6 hp (Grundnivå)
TDDE36Användarupplevelse och interaktionsdesign, 12 hp (Grundnivå)
TDDE37Studio 2, 12 hp (Avancerad nivå)
TDDE38Representationer som tänkande, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE40Transformation för design, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE42Webbproduktion med dynamisk layout, 6 hp (Grundnivå)
TDDE43Design och utveckling av interaktiva system, 12 hp (Grundnivå)
TDDE44Programmering, grundkurs, 8 hp (Grundnivå)
TDDE59Professionalism för cybersäkerhet, 6 hp (Grundnivå)
TDDE60Cybersäkerhet och människan, 6 hp (Grundnivå)
TDDI17Programmeringsprojekt, 8 hp (Grundnivå)
TDDI41Grundläggande systemadministration, 8 hp (Grundnivå)
TDP013Webbprogrammering och interaktivitet, 6 hp (Grundnivå)
TDP017Företagsprojekt, 10 hp (Grundnivå)
TDP024Enterprise Systems, 6 hp (Grundnivå)
TDP026Vetenskaplig metod inom programmering, 6 hp (Grundnivå)
TDP028Projekt: Entreprenöriell programmering, 10 hp (Grundnivå)
TDP031Grundläggande systemadministration, 8 hp (Grundnivå)
TDP032Projekt: Agil systemutveckling, 10 hp (Grundnivå)
TQPR10Examensarbete, 16 hp (G2)


Se även IDAs grundutbildningssidor.


Sidansvarig: Arne Jönsson