Göm menyn

Interaktiva och kognitiva system (HCS)


Avdelningens forskning och undervisning är inriktad på att studera och förbättra interaktionen mellan individer, datorsystem och informationsresurser. Människan och hennes förmågor utgör därvid både en utgångspunkt och ett mål. Viktiga forskningsområden är människa-dator-interaktion, kunskapsteknik, språkteknologi, geografiska informationssystem, datorstöd för utbildning/träning, informationshantering, införandet av ny teknik i organisationer samt säkerhet i komplexa system. Forskningen inom avdelningen utförs inom forskningsgrupper med olika inriktning.

Sidansvarig: Arne Jönsson
Senast uppdaterad: 2016-02-18