Göm menyn

Interaktiva och kognitiva system (HCS)

Grupper


Avdelningen är organiserad i fyra forskningsgrupper, COIN, IxS, MDA och NLPLAB, samt en undervisningsgrupp, HUG.

Sidansvarig: Arne Jönsson