Göm menyn

Interaktiva och kognitiva system (HCS)

Forskarutbildning


Inom avdelningen kan bedrivas forskarutbildning sig i tre ämnesområden; datalogi, informatik och datorlingvistik. Antagning av nya doktorander sker i samarbete med hela IDA. Inom avdelningen finns doktorander med varierande bakgrund, allt från civilingenjörer i datateknik, till kognitionsvetare och ekonomer.

Se även IDAs forskarutbildningssidor.

Sidansvarig: Arne Jönsson
Senast uppdaterad: 2006-08-10