Göm menyn

Kurser ordnade efter kursnamn

Listan omfattar kurser som ges Ht 2015 till och med Ht 2016. För mer information om en kurs, klicka på kurskoden.

732A60Advanced Academic Studies,  hp (A)
TDDD10AI-programmering, 6 hp (A)
729A69Aktuell kognitionsvetenskaplig forskning I, 5 hp (A)
729A70Aktuell kognitionsvetenskaplig forskning II, 5 hp (A)
TDDD95Algoritmisk problemlösning, 6 hp
732A54Analys av big data,  hp (A)
TDDD32Användardriven produktutveckling, 6 hp (G1)
TDDD35Användbara system, 6 hp (G1)
729A99Användbarhetstestning, 6 hp (A)
TDDD92Artificiell intelligens - projekt, 5 hp (G2)
729G43Artificiell intelligens, 12 hp (G2)
TDDC17Artificiell intelligens, 6 hp (G2)
TDDD48Automatisk planering, 6 hp (A)
729A88Avancerad interaktionsdesign, 6 hp (A)
TDDD53Avancerad interaktionsdesign, 6 hp (A)
732A96Avancerad maskininlärning,  hp (A)
TDDD38Avancerad programmering i C++, 6 hp (A)
732A94Avancerad programmering i R, 6 hp (A)
TDDD30Avancerad programutvecklingsmetodik, 6 hp (A)
732A50Avancerad R-programmering, 6 hp (A)
TDDD27Avancerad webbprogrammering, 6 hp (A)
TDTS21Avancerade nätverk, 6 hp (A)
729G41Avslutningskurs för kognitionsvetenskap på grundnivå, 6 hp (G2)
732A46Bayesianska metoder, 6 hp (A)
732A66Beslutsteori, 6 hp (A)
729A71Beteende i komplexa system, 6 hp (A)
732A38Computational statistics, 6 hp (A)
732A31Data Mining - Clustering and Association Analysis, 15 hp (A)
TDDD41Data Mining - Clustering and Association Analysis, 6 hp (A)
732A32Data mining - projektkurs, 6 hp (A)
732A65Data mining projekt, 6 hp (A)
TDDA69Data- och programstrukturer, 6 hp (G2)
732G12Data-Mining, 7.5 hp (G)
TDDD74Databaser för bioinformatik, 6 hp (G2)
732G16Databaser: design och programmering, 7.5 hp (G2)
TDDD81Databasteknik för kandidatprojekt, 6 hp (G2)
732A57Databasteknik,  hp (A)
TDDD12Databasteknik, 6 hp (G2)
TDDD37Databasteknik, 6 hp (G2)
TDDD46Databasteknik, 8 hp (G2)
TDDD43Datamodeller och databaser, avancerad kurs, 6 hp (A)
TDDC91Datastrukturer och algoritmer, 6 hp (G1)
TDDD71Datastrukturer och algoritmer, 2 hp (G2)
TDDI16Datastrukturer och algoritmer, 6 hp (G1)
TDDD86Datastrukturer, algoritmer och programmeringsparadigm, 11 hp (G1)
725G45Datorarkitektur och operativsystem, 7 hp (G)
725G84Datorarkitektur och operativsystem, 5.5 hp (G)
TDDI03Datorarkitektur, 4 hp (G2)
TDTS08Datorarkitektur, 6 hp
TDTS10Datorarkitektur, 6 hp (G1)
TDTS04Datornät och distribuerade system, 8 hp (G2)
TDTS11Datornät och internetprotokoll, 6 hp (G1)
TDTS06Datornät, 6 hp (G2)
TDDC66Datorsystem och programmering, 4 hp (G2)
TDDD23Design och programmering av datorspel, 6 hp (A)
TDDD61Design, strategi, management, 6 hp (A)
768A03Designforskningsmetod, 6 hp (A)
TDDB84Designmönster, 6 hp
TDDE03Designstudio II, 12 hp
TDDC75Diskreta strukturer, 8 hp (G1)
TDDI07Distribuerad inbyggd programvara och nätverk, 4 hp (G2)
729G12Distribuerad och situerad kognition, 6 hp (G)
TDDD25Distribuerade system, 6 hp (A)
TDDD75Effektdriven utveckling och humancentrerad design av interaktiva system, 6 hp (G2)
TDP024Enterprise Systems, 6 hp (G2)
TQPR10Examensarbete, 16 hp (G2)
TDDD14Formella språk och automatateori, 6 hp (G2)
TDDD85Formella språk och automatateori, 6 hp (G1)
TDDD73Funktionell och imperativ programmering i Python, 6 hp (G1)
TDDD57Fysisk interaktion och spelprogrammering, 6 hp (A)
729G24Fördjupningskurs i människa teknik interaktion, 6 hp (G2)
TDP017Företagsprojekt, 10 hp (G2)
TDP015Grunder i matematik och logik, 6 hp (G1)
732G30Grunder i statistisk metodik, 15 hp (G)
732G17Grundläggande SAS-programmering, 7.5 hp (G)
732G01Grundläggande statistik, grundkurs, 7.5 hp (G)
TDDI41Grundläggande systemadministration, 8 hp (G1)
729G44Gränssnittsdesign, 6 hp (G2)
TDDD50Grön IT, 4 hp (G2)
TDP001Handhavande av datormiljö, 4 hp (G1)
TDP002Imperativ programmering, 6 hp (G1)
TDDD17Informationssäkerhet, fk, 6 hp (A)
TDDD70Ingenjörsprofessionalism, del 1, 1 hp (G1)
TDDD84Ingenjörsprofessionalism, del 3, 1 hp (G1)
TDDD91Ingenjörsprofessionalism, del 5, 1 hp (G1)
TDDD98Ingenjörsprofessionalism, del 6, 1 hp (G1)
TDDD99Ingenjörsprofessionalism, delar 1 till 6,  hp (G1)
729G26Interaktionprogrammering, 6 hp (G2)
TDDD58Interaktionsdesign - Projekt, 12 hp (G)
768A01Interaktionsdesign studio, 12 hp (A)
729G22Interaktionsdesign, 6 hp (G)
TDDC73Interaktionsprogrammering, 6 hp (G2)
TDDD13Interaktionsprogrammering, 6 hp (G2)
TDDC63Interaktiv form, 6 hp (G1)
TDDD90Interaktiva produkter, 6 hp (A)
TDDD60Interaktiva system, 4 hp (G1)
TDP022Interaktiva system, 6 hp (G2)
TDDD65Introduction to the Theory of Computation, 6 hp
732A42Introduktion till akademiska studier på avancerad nivå, 3 hp (A)
TDIU14Introduktion till examensarbete, 4 hp (G2)
729A10Introduktion till kognitionsvetenskap, 6 hp (A)
732A52Introduktion till Maskininlärning,  hp (A)
732A95Introduktion till Maskininlärning,  hp (A)
TDDE04Introduktion till programmering och datalogiskt tänkande, 6 hp (G1)
725G72iOS applicationsutveckling för iPhone och iPad, grundkurs, 8 hp (G1)
729G74IT och programmering: grundkurs, 6 hp (G1)
TDDD29IT-projektledning, 6 hp (A)
TDDD83Kandidatprojekt datateknik, 18 hp (G2)
TDDD96Kandidatprojekt i programvaruutveckling, 15 hp (G2)
732G03Kandidatuppsats i Statistik, fördjupningskurs, 15 hp (G)
732G32Kandidatuppsats i Statistik, fördjupningskurs, 15 hp (G)
729G40Kandidatuppsats, 18 hp (G2)
729G01Kognitionsvetenskaplig introduktionskurs, 6 hp (G)
729A94Kognitionsvetenskaplig metod, 6 hp (A)
729A67Kognitionsvetenskaplig metodfördjupning, 6 hp (A)
729A46Kognitionsvetenskapligt projektarbete, 16 hp (A)
729G15Kognitiv modellering, 6 hp (G)
729A78Kognitiva aspekter på lärande samt design av lärteknologi, 7.5 hp (A)
TDDD55Kompilatorer och interpretatorer, 4 hp (G2)
TDDB44Kompilatorkonstruktion, 6 hp
TDDD05Komponentbaserad programvara, 6 hp (A)
TDP007Konstruktion av datorspråk, 6 hp (G1)
TDDI08Konstruktion av inbyggda system, 4 hp (G2)
TDDD20Konstruktion och analys av algoritmer, 6 hp (A)
TDDC89Lingvistik, grundkurs, 6 hp (G1)
TDDD72Logik, 6 hp (G1)
TDDD88Logik, 5 hp (G1)
TDDD08Logikprogrammering, 6 hp (A)
729A05Lokalisering, översättning och terminologi, 7.5 hp (A)
729G20Lokalisering, översättning och terminologi, 6 hp (G2)
732A30Master's Thesis, 30 hp (A)
729A80Masteruppsats (30 hp), 30 hp (A)
TDDE02Mjukvarutekniskt entreprenörskap, 6 hp
TDDD66Mobila nätverk, 6 hp (G2)
TDDD56Multicore- och GPU-Programmering, 6 hp (A)
732G08Multivariata metoder, 7.5 hp (G)
732A97Multivariata statistiska metoder, 6 hp (A)
732A37Multivariate Statistical Methods, 6 hp (A)
725G73Objective-C programmering, 8 hp (G1)
TDDI22Objektorienterad problemlösning, 8 hp (G1)
TDDD78Objektorienterad programmering och Java, 6 hp (G1)
TDDC77Objektorienterad programmering, 8 hp (G1)
TDDI14Objektorienterad programmering, 8 hp (G1)
TDIU20Objektorienterad programmering, 4 hp (G1)
TDP004Objektorienterad programmering, 8 hp (G1)
TDDC61On-line produktion, 6 hp (G1)
TDIU25Operativsystem, 4 hp (G2)
TDDD63Perspektiv på datateknik/datavetenskap, 7 hp (G)
TDDD39Perspektiv på informationsteknologi, 8 hp (G1)
TDDD62Praktik, 18 hp (A)
732A40Probability Theory, 6 hp (A)
725G85Problemlösning med Java, 2 hp (G)
725G83Problemlösning och programmering, 6 hp (G)
726G78Problemlösning och programmering, 6 hp (G1)
TDDD44Problemlösning och programmering, 6 hp (G1)
TDIU08Problemlösning och programmering, 6 hp (G1)
TDIU16Process- och operativsystemprogrammering, 4 hp (G2)
TDDB68Processprogrammering och operativsystem, 6 hp (G2)
729A64Profilfördjupning, 10 hp (A)
TDDC74Programmering - abstraktion och modellering, 8 hp (G1)
TDDI11Programmering av inbyggda system, 6 hp (G2)
TDDC78Programmering av parallelldatorer - metoder och verktyg, 6 hp
725G66Programmering i C# och .NET Framework, 4 hp (G2)
TDDD49Programmering i C# och .NET Framework, 4 hp (A)
TDIU04Programmering i C++, standardbibilotek, 4 hp (G1)
726G77Programmering i C++, 6 hp (G2)
725G82Programmering i Java, datastrukturer och algoritmer, 8 hp (G2)
TDDC30Programmering i Java, datastrukturer och algoritmer, 6 hp (G2)
732G33Programmering i R, 7.5 hp (G)
732G36Programmering i R,  hp (G2)
726G79Programmering och datastrukturer, 6 hp (G2)
TDDC76Programmering och datastrukturer, 8 hp (G2)
729G04Programmering och diskret matematik, 6 hp (G1)
729G06Programmering och logik, 6 hp (G1)
TDDD87Programmering och problemlösning, 6 hp (G1)
TDDD11Programmering, grundkurs, 8 hp (G1)
TDDC97Programmering, 6 hp (G2)
TDDD33Programmering, 6 hp (G2)
TDDI02Programmeringsprojekt, 6 hp (G1)
TDDD47Programmeringsteori, 6 hp (A)
TDDD69Programutvecklingsmetodik - företagsprojekt, 6 hp (A)
TDDC93Programutvecklingsmetodik teori, 4 hp (G2)
725G64Programutvecklingsmetodik, 12 hp (A)
TDDC88Programutvecklingsmetodik, 12 hp
TDDD76Programutvecklingsprojekt i ett helhetsperspektiv, 8 hp (G2)
TDDD04Programvarutestning, 6 hp (A)
TDP027Projekt: Agil systemutveckling, 10 hp (G2)
TDP019Projekt: Datorspråk, 10 hp (G1)
TDP003Projekt: Egna datormiljön, 6 hp (G1)
TDP025Projekt: Entreprenöriell programmering, 10 hp (G2)
TDP028Projekt: Entreprenöriell programmering, 10 hp (G2)
TDDD80Projekt: Mobila och sociala applikationer, 11 hp (G1)
TDP005Projekt: Objektorienterat system, 6 hp (G1)
TDDD82Projekttermin inklusive kandidatprojekt: Säkra, mobila system, 30 hp (G2)
TDDD07Realtidssystem, 6 hp (A)
732G05Regressions- och tidsserieanalys, 7.5 hp (G)
729A98Risk- och Olycksanalys, 6 hp (A)
732G21Sambandsmodeller, 15 hp (G)
729G21Sammansatta kognitiva system, 6 hp (G2)
TDAB01Sannolikhetslära och statistik, 6 hp (G)
732A63Sannolikhetsteori, 6 hp (A)
729A63Simulatorer och simulatoranvändning, 6 hp (A)
TDDC90Software Security, 6 hp (A)
TDDD02Språkteknologi för informationssökning, 4 hp (A)
729G17Språkteknologi, 6 hp (G)
TDDD01Språkteknologi, 6 hp (G2)
729A97Språkteknologiska system, 6 hp (A)
729G09Språkvetenskaplig databehandling, 5 hp (G)
732A49Statistical Methods, 6 hp (A)
732G70Statistik A, 7 hp (G)
732G71Statistik B, 8 hp (G)
NDAB01Statistik; teori och tillämpning i biologi, 6 hp (G1)
732G81Statistik, 11 hp (G)
732G34Statistisk analys av komplexa data, 7.5 hp (G)
732G25Statistisk analys av samhällsdata, 15 hp (G)
732A45Statistisk resultatvärdering, 6 hp (A)
732G20Statistisk teori I, 7.5 hp (G)
732G37Statistiska grunder, 6 hp (G)
732A93Statistiska metoder, 6 hp (A)
732G60Statistiska metoder, 7.5 hp (G)
TDDD93Storskaliga distribuerade system och nätverk, 13 hp (G1)
732G26Surveymetodik med uppsats, 15 hp (G)
732G04Surveymetodik, 7.5 hp (G)
TDDI09Systeminstallation, 8 hp (G1)
TDTS07Systemkonstruktion och metodik, 6 hp
732A47Text Mining, 6 hp (A)
732A92Text Mining, 6 hp (A)
729G19Tillämpad kognitionsvetenskap, 12 hp (G)
732A34Time Series Analysis, 6 hp (A)
768A05Tjänstedesign och innovation, 6 hp (A)
TDDD51Tjänstedesign och tjänsteinnovation, 6 hp (A)
768A04Tjänstedesign, studio, 12 hp (A)
768A07Uppsats, 30 hp (A)
TDP026Vetenskaplig metod inom programmering, 6 hp (G2)
TDDD89Vetenskaplig metod, 6 hp (A)
732A98Visualisering, 6 hp (A)
732G31Visuell dataanalys, 6 hp (G)
729G28Webbprogrammering och databaser, 6 hp (G2)
TDP013Webbprogrammering och interaktivitet, 6 hp (G1)
725G54Webbprogrammering, grundkurs, 7.5 hp (G)
TDDD97Webbprogrammering, 6 hp (G2)
725G17Webbpublicering: Teknik, design, kommunikation, 7.5 hp (G1)

Sidansvarig: Grundutbildningen