Göm menyn

Kurser ordnade efter kursnamn

Listan omfattar kurser som ges Ht 2017 till och med Ht 2018. För mer information om en kurs, klicka på kurskoden.

732A60Advanced Academic Studies,  hp (A)
732A75Advanced Data Mining, 6 hp (A)
TDDD10AI-programmering, 6 hp (A)
TDDE05AI-robotik, 6 hp
729A69Aktuell kognitionsvetenskaplig forskning I, 5 hp (A)
729A70Aktuell kognitionsvetenskaplig forskning II, 5 hp (A)
TDDD95Algoritmisk problemlösning, 6 hp
732A54Analys av big data,  hp (A)
TDDE33Användardriven produktutveckling, 6 hp (G)
TDDE36Användarupplevelse och interaktionsdesign, 12 hp (G2)
TDDD35Användbara system, 6 hp (G1)
729A99Användbarhetstestning, 6 hp (A)
TDDD92Artificiell intelligens - projekt, 5 hp (G2)
729G43Artificiell intelligens, 12 hp (G2)
TDDC17Artificiell intelligens, 6 hp (G2)
TDDD48Automatisk planering, 6 hp (A)
729A88Avancerad interaktionsdesign, 6 hp (A)
TDDD53Avancerad interaktionsdesign, 6 hp (A)
732A96Avancerad maskininlärning, 6 hp (A)
TDDE15Avancerad maskininlärning, 6 hp (A)
TDDD38Avancerad programmering i C++, 6 hp (A)
732A94Avancerad programmering i R, 6 hp (A)
TDDD30Avancerad programutvecklingsmetodik, 6 hp (A)
TDDE19Avancerad projektkurs: AI och maskininlärning, 6 hp
TDDE20Avancerad projektkurs: Spel-, app- och webbutveckling, 6 hp (A)
TDDE21Avancerad projektkurs: Säkra distribuerade och inbyggda system, 6 hp
TDDD27Avancerad webbprogrammering, 6 hp (A)
TDTS21Avancerade nätverk, 6 hp (A)
729G41Avslutningskurs för kognitionsvetenskap på grundnivå, 6 hp (G2)
732G43Bayesiansk statistik,  hp (G)
732A91Bayesianska metoder, 6 hp (A)
TDDE07Bayesianska metoder, 6 hp (A)
732A66Beslutsteori, 6 hp (A)
729A71Beteende i komplexa system, 6 hp (A)
TDDE31Big Data Analytics, 6 hp (A)
TDDE29Codesign, verktyg och angreppssätt, 6 hp (A)
TDDD41Data Mining - Clustering and Association Analysis, 6 hp (A)
TDDA69Data- och programstrukturer, 6 hp (G2)
732G12Data-Mining, 7.5 hp (G)
TDDD74Databaser för bioinformatik, 6 hp (G2)
732G16Databaser: design och programmering, 7.5 hp (G2)
TDDD81Databasteknik för kandidatprojekt, 6 hp (G2)
732A57Databasteknik,  hp (G2)
TDDD12Databasteknik, 6 hp (G2)
TDDD37Databasteknik, 6 hp (G2)
TDDD46Databasteknik, 8 hp (G2)
TDDD43Datamodeller och databaser, avancerad kurs, 6 hp (A)
725G97Datastrukturer och algoritmer, 7.5 hp
TDDC91Datastrukturer och algoritmer, 6 hp (G1)
TDDD71Datastrukturer och algoritmer, 2 hp (G2)
TDDE22Datastrukturer och algoritmer, 6 hp
TDDI16Datastrukturer och algoritmer, 6 hp (G1)
TDDD86Datastrukturer, algoritmer och programmeringsparadigm, 11 hp (G1)
TDDI03Datorarkitektur, 4 hp (G2)
TDTS08Datorarkitektur, 6 hp
TDTS10Datorarkitektur, 6 hp (G1)
732A90Datorintensiva statistiska metoder, 6 hp (A)
TDTS04Datornät och distribuerade system, 8 hp (G2)
TDTS11Datornät och internetprotokoll, 6 hp (G1)
TDTS06Datornät, 6 hp (G2)
TDDC66Datorsystem och programmering, 4 hp (G2)
TDDD23Design och programmering av datorspel, 6 hp (A)
TDDD61Design, strategi, management, 6 hp (A)
768A03Designforskningsmetod, 6 hp (A)
TDDB84Designmönster, 6 hp
TDDE03Designstudio II, 12 hp
TDDC75Diskreta strukturer, 8 hp (G1)
TDDI07Distribuerad inbyggd programvara och nätverk, 4 hp (G2)
729G12Distribuerad och situerad kognition, 6 hp (G)
TDDD25Distribuerade system, 6 hp (A)
TDDD75Effektdriven utveckling och humancentrerad design av interaktiva system, 6 hp (G2)
TDP024Enterprise Systems, 6 hp (G2)
TQPR10Examensarbete, 16 hp (G2)
TDDD14Formella språk och automatateori, 6 hp (G2)
TDDD85Formella språk och automatateori, 6 hp (G1)
TDDD73Funktionell och imperativ programmering i Python, 6 hp (G1)
TDDE23Funktionell och imperativ programmering, del 1, 6 hp (G1)
TDDE24Funktionell och imperativ programmering, del 2, 5 hp (G1)
TDDD57Fysisk interaktion och spelprogrammering, 6 hp (A)
TDDE39Fysisk interaktionsdesign och prototyping, 6 hp (A)
TDP017Företagsprojekt, 10 hp (G2)
TDP015Grunder i matematik och logik, 6 hp (G1)
732G30Grunder i statistisk metodik, 15 hp (G)
732G17Grundläggande SAS-programmering, 7.5 hp (G)
732G01Grundläggande statistik, grundkurs, 7.5 hp (G)
732G40Grundläggande statistik,  hp (G)
TDDI41Grundläggande systemadministration, 8 hp (G1)
TDDI41Grundläggande systeminstallation, 8 hp (G1)
729G44Gränssnittsdesign, 6 hp (G2)
TDDD50Grön IT, 4 hp (G2)
TDP001Handhavande av datormiljö, 4 hp (G1)
TDP002Imperativ programmering, 6 hp (G1)
TDDD17Informationssäkerhet, fk, 6 hp (A)
TDDD70Ingenjörsprofessionalism, del 1, 1 hp (G1)
TDDD84Ingenjörsprofessionalism, del 3, 1 hp (G1)
TDDD94Ingenjörsprofessionalism, del 4, 1 hp (G1)
TDDD91Ingenjörsprofessionalism, del 5, 1 hp (G1)
TDDD99Ingenjörsprofessionalism, delar 1 till 6,  hp (G1)
729G26Interaktionprogrammering, 6 hp (G2)
TDDD58Interaktionsdesign - Projekt, 12 hp (G)
768A01Interaktionsdesign: studio, 12 hp (A)
729G22Interaktionsdesign, 6 hp (G)
TDDC73Interaktionsprogrammering, 6 hp (G2)
TDDD13Interaktionsprogrammering, 6 hp (G2)
TDDC63Interaktiv form, 6 hp (G1)
TDDD90Interaktiva produkter, 6 hp (A)
TDDD60Interaktiva system, 4 hp (G1)
TDP022Interaktiva system, 6 hp (G2)
TDDD65Introduction to the Theory of Computation, 6 hp
TDIU14Introduktion till examensarbete, 4 hp (G2)
729A10Introduktion till kognitionsvetenskap, 6 hp (A)
732A95Introduktion till Maskininlärning, 9 hp (A)
TDDE04Introduktion till programmering och datalogiskt tänkande, 6 hp (G1)
732A74Introduktion till Python, 3 hp (A)
TDDE17Introduktion till språkteknologi, 4 hp (G2)
729G74IT och programmering: grundkurs, 6 hp (G1)
TDDD29IT-projektledning, 6 hp (A)
TDDD83Kandidatprojekt datateknik, 18 hp (G2)
TDDD96Kandidatprojekt i programvaruutveckling, 15 hp (G2)
732G32Kandidatuppsats i Statistik, fördjupningskurs, 15 hp (G)
729G40Kandidatuppsats, 18 hp (G2)
729G01Kognitionsvetenskaplig introduktionskurs, 6 hp (G)
729A94Kognitionsvetenskaplig metod, 6 hp (A)
729A67Kognitionsvetenskaplig metodfördjupning, 6 hp (A)
769A01Kognitionsvetenskapligt pojektarbete I, 12 hp (A)
769A02Kognitionsvetenskapligt projektarbete II, 12 hp (A)
729A46Kognitionsvetenskapligt projektarbete, 16 hp (A)
729G15Kognitiv modellering, 6 hp (G)
729A78Kognitiva aspekter på lärande samt design av lärteknologi, 7 hp (A)
TDDD55Kompilatorer och interpretatorer, 4 hp (G2)
TDDB44Kompilatorkonstruktion, 6 hp
TDDD05Komponentbaserad programvara, 6 hp (A)
TDP007Konstruktion av datorspråk, 6 hp (G1)
TDDI08Konstruktion av inbyggda system, 4 hp (G2)
TDDD20Konstruktion och analys av algoritmer, 6 hp (A)
TDDD72Logik, 6 hp (G1)
TDDD88Logik, 5 hp (G1)
TDDD08Logikprogrammering, 6 hp (A)
TDDE01Maskininlärning, 6 hp (A)
729A80Masteruppsats (30 hp), 30 hp (A)
732A64Masteruppsats, 30 hp (A)
TDDE02Mjukvarutekniskt entreprenörskap, 6 hp
TDDD66Mobila nätverk, 6 hp (G2)
TDDE13Multiagentsystem, 6 hp
TDDD56Multicore- och GPU-Programmering, 6 hp (A)
732G08Multivariata metoder, 7.5 hp (G)
732A97Multivariata statistiska metoder, 6 hp (A)
729A27Natural Language Processing, 6 hp (A)
TDDI82Objektorienterad problemlösning, 10 hp (G1)
725G90Objektorienterad programmering i Java, 7.5 hp (G2)
TDDE10Objektorienterad programmering i Java, 6 hp (G2)
TDDE11Objektorienterad programmering i Java, 4 hp (G2)
TDDD78Objektorienterad programmering och Java, 6 hp (G1)
TDDE30Objektorienterad programmering och Java, 7 hp (G1)
TDDC77Objektorienterad programmering, 8 hp (G1)
TDIU20Objektorienterad programmering, 4 hp (G1)
TDP004Objektorienterad programmering, 8 hp (G1)
732G44Officiell statistik och dataetik,  hp (G)
TDDC61On-line produktion, 6 hp (G1)
TDIU11Operativsystem, 6 hp (G2)
TDDE25Perspektiv på data- och mjukvaruteknik, 6 hp (G1)
TDDD63Perspektiv på datateknik/datavetenskap, 7 hp (G)
TDDD39Perspektiv på informationsteknologi, 8 hp (G1)
TDDD62Praktik, 18 hp (A)
725G83Problemlösning och programmering, 6 hp (G)
725G92Problemlösning och programmering, 7.5 hp (G)
TDDD44Problemlösning och programmering, 6 hp (G1)
TDIU08Problemlösning och programmering, 6 hp (G1)
TDIU16Process- och operativsystemprogrammering, 4 hp (G2)
TDDB68Processprogrammering och operativsystem, 6 hp (G2)
729A64Profilfördjupning, 10 hp (A)
TDDE18Programmera C++, 6 hp (G2)
TDDC74Programmering - abstraktion och modellering, 8 hp (G1)
TDDI11Programmering av inbyggda system, 6 hp (G2)
TDDC78Programmering av parallelldatorer - metoder och verktyg, 6 hp
725G66Programmering i C# och .NET Framework, 4 hp (G2)
TDDD49Programmering i C# och .NET Framework, 4 hp (A)
726G77Programmering i C++, 6 hp (G2)
732G33Programmering i R, 7.5 hp (G)
729G75Programmering och algoritmiskt tänkande, 6 hp (G2)
TDDC76Programmering och datastrukturer, 8 hp (G2)
TDDD87Programmering och problemlösning, 6 hp (G1)
TDDD11Programmering, grundkurs, 8 hp (G1)
TDDC97Programmering, 6 hp (G2)
TDDD33Programmering, 6 hp (G2)
TDDI02Programmeringsprojekt, 6 hp (G1)
TDDD69Programutvecklingsmetodik - företagsprojekt, 6 hp (A)
TDDC93Programutvecklingsmetodik teori, 4 hp (G2)
725G64Programutvecklingsmetodik, 12 hp (A)
TDDC88Programutvecklingsmetodik, 12 hp
TDDD76Programutvecklingsprojekt i ett helhetsperspektiv, 8 hp (G2)
TDDD04Programvarutestning, 6 hp (A)
TDP029Projekt: Agil systemutveckling, 8 hp (G)
TDP019Projekt: Datorspråk, 10 hp (G1)
TDP003Projekt: Egna datormiljön, 6 hp (G1)
TDP028Projekt: Entreprenöriell programmering, 10 hp (G2)
TDDD80Projekt: Mobila och sociala applikationer, 11 hp (G1)
TDP005Projekt: Objektorienterat system, 6 hp (G1)
732G39Projektarbete i statistik, 7.5 hp (G)
729G76Projekthantering i människa-teknikinteraktion, 6 hp (G2)
TDDD82Projekttermin inklusive kandidatprojekt: Säkra, mobila system, 30 hp (G2)
TDDD07Realtidssystem, 6 hp (A)
732G05Regressions- och tidsserieanalys, 7.5 hp (G)
769A03Representationer som tänkande, 6 hp (A)
TDDE38Representationer som tänkande, 6 hp (A)
729A98Risk- och Olycksanalys, 6 hp (A)
732G21Sambandsmodeller, 15 hp (G)
729G21Sammansatta kognitiva system, 6 hp (G2)
TDDE28Samtida perspektiv på värdeskapande, 6 hp (A)
TDAB01Sannolikhetslära och statistik, 6 hp (G)
732A63Sannolikhetsteori, 6 hp (A)
729A63Simulatorer och simulatoranvändning, 6 hp (A)
TDDC90Software Security, 6 hp (A)
729G17Språkteknologi, 6 hp (G)
TDDE09Språkteknologi, 6 hp (A)
TDP030Språkteknologi, 6 hp (G2)
729G09Språkvetenskaplig databehandling, 5 hp (G)
732G70Statistik A, 7 hp (G)
732G71Statistik B, 8 hp (G)
NDAB02Statistik; teori och tillämpning i biologi, 6 hp (G1)
732G81Statistik, 11 hp (G)
732G34Statistisk analys av komplexa data, 7.5 hp (G)
732G20Statistisk teori I, 7.5 hp (G)
732A93Statistiska metoder, 6 hp (A)
TDDE14Storskalig mjukvaruutveckling - bidrag och evolution, 6 hp
TDDE06Storskalig mjukvaruutveckling - strukturer och processer, 6 hp (A)
TDDE35Storskaliga distribuerade system och nätverk, 11 hp (G1)
732G38Surveymetodik med teori, 7.5 hp (G)
732G04Surveymetodik, 7.5 hp (G)
TDTS07Systemkonstruktion och metodik, 6 hp
732A92Text Mining, 6 hp (A)
TDDE16Text Mining, 6 hp (A)
732A62Tidsserieanalys, 6 hp (A)
729G19Tillämpad kognitionsvetenskap, 12 hp (G)
768A05Tjänstedesign och innovation, 6 hp (A)
TDDD51Tjänstedesign och tjänsteinnovation, 6 hp (A)
768A04Tjänstedesign, studio, 12 hp (A)
768A07Uppsats, 30 hp (A)
TDP026Vetenskaplig metod inom programmering, 6 hp (G2)
TDDD89Vetenskaplig metod, 6 hp (A)
732G31Visuell dataanalys, 6 hp (G)
729G28Webbprogrammering och databaser, 6 hp (G2)
TDP013Webbprogrammering och interaktivitet, 6 hp (G1)
TDDD97Webbprogrammering, 6 hp (G2)

Sidansvarig: Grundutbildningen