Göm menyn

Kurser ordnade efter kursnamn

Listan omfattar kurser som ges Vt 2014 till och med Vt 2015. För mer information om en kurs, klicka på kurskoden.

TDDD10AI-programmering, 6 hp (A)
729A69Aktuell kognitionsvetenskaplig forskning I, 5 hp (A)
729A70Aktuell kognitionsvetenskaplig forskning II, 5 hp (A)
TDDD32Användardriven produktutveckling, 6 hp (G2)
TDDD35Användbara system, 6 hp (G1)
729A99Användbarhetstestning, 6 hp (A)
725G60Applikationsutveckling för iPhone och iPad, 8 hp (G2)
729G43Artificiell intelligens, 12 hp (G2)
TDDC17Artificiell intelligens, 6 hp (G2)
TDDD48Automatisk planering, 6 hp (A)
729A88Avancerad interaktionsdesign, 6 hp (A)
TDDD53Avancerad interaktionsdesign, 6 hp (A)
TDDD38Avancerad programmering i C++, 6 hp (A)
732A44Avancerad programmering i R, 6 hp (A)
TDDD30Avancerad programutvecklingsmetodik, 6 hp (A)
TDDD27Avancerad webbprogrammering, 6 hp (A)
729G41Avslutningskurs för kognitionsvetenskap på grundnivå, 6 hp (G2)
732A46Bayesianska metoder, 6 hp (A)
729A71Beteende i komplexa system, 6 hp (A)
732A38Computational statistics, 6 hp (A)
732A31Data Mining - Clustering and Association Analysis, 15 hp (A)
TDDD41Data Mining - Clustering and Association Analysis, 6 hp (A)
732A32Data mining - projektkurs, 6 hp (A)
732A33Data Mining and Statistical Learning, 15 hp (A)
TDDA69Data- och programstrukturer, 6 hp (G2)
732G12Data-Mining, 7.5 hp (G)
TDDD74Databaser för bioinformatik, 6 hp (G2)
732G16Databaser: design och programmering, 7.5 hp (G2)
TDDD81Databasteknik för kandidatprojekt, 6 hp (G2)
TDDD12Databasteknik, 6 hp (G2)
TDDD37Databasteknik, 6 hp (G2)
TDDD46Databasteknik, 8 hp (G2)
TDDD43Datamodeller och databaser, avancerad kurs, 6 hp (A)
TDDC91Datastrukturer och algoritmer, 6 hp (G1)
TDDD71Datastrukturer och algoritmer, 2 hp (G2)
TDDI16Datastrukturer och algoritmer, 6 hp (G1)
TDDD86Datastrukturer, algoritmer och programmeringsparadigm, 11 hp (G1)
725G45Datorarkitektur och operativsystem, 7 hp (G)
TDDI03Datorarkitektur, 4 hp (G2)
TDTS08Datorarkitektur, 6 hp (A)
TDTS10Datorarkitektur, 6 hp (G1)
TDTS04Datornät och distribuerade system, 8 hp (G2)
TDTS11Datornät och internetprotokoll, 6 hp (G1)
TDTS06Datornät, 6 hp (G2)
TDTS01Datorstödd elektronikkonstruktion, 6 hp (A)
TDDC66Datorsystem och programmering, 4 hp (G1)
TDDD23Design och programmering av datorspel, 6 hp (A)
TDDD61Design, strategi, management, 6 hp (A)
768A03Designforskningsmetod, 6 hp (A)
TDDB84Designmönster, 6 hp (A)
TDDC75Diskreta strukturer, 8 hp (G1)
TDDI07Distribuerad inbyggd programvara och nätverk, 4 hp (G2)
729G12Distribuerad och situerad kognition, 6 hp (G)
TDDD25Distribuerade system, 6 hp (A)
TDDD75Effektdriven utveckling och humancentrerad design av interaktiva system, 6 hp (G2)
TDDD68Energisnåla nätverk, 6 hp (A)
TDP024Enterprise Systems, 6 hp (G2)
TQPR10Examensarbete, 16 hp (G2)
TDDD14Formella språk och automatateori, 6 hp (G2)
TDDD85Formella språk och automatateori, 6 hp (G1)
TDDD73Funktionell och imperativ programmering i Python, 6 hp (G1)
TDDD57Fysisk interaktion och spelprogrammering, 6 hp (A)
729G24Fördjupningskurs i människa teknik interaktion, 6 hp (G2)
TDP017Företagsprojekt, 10 hp (G2)
TDP015Grunder i matematik och logik, 6 hp (G1)
732G30Grunder i statistisk metodik, 15 hp (G)
732G17Grundläggande SAS-programmering, 7.5 hp (G)
732G01Grundläggande statistik, grundkurs, 7.5 hp (G)
729G44Gränssnittsdesign, 6 hp (G2)
TDDD50Grön IT, 4 hp (G2)
TDP001Handhavande av datormiljö, 4 hp (G1)
TDP002Imperativ programmering, 6 hp (G1)
TDDD17Informationssäkerhet, fk, 6 hp (A)
TDDD70Ingenjörsprofessionalism, del 1, 1 hp (G1)
TDDD79Ingenjörsprofessionalism, del 2, 1 hp (G1)
TDDD84Ingenjörsprofessionalism, del 3, 1 hp (G1)
729G26Interaktionprogrammering, 6 hp (G2)
TDDD58Interaktionsdesign - Projekt, 12 hp (G2)
768A01Interaktionsdesign studio, 12 hp (A)
729G22Interaktionsdesign, 6 hp (G)
TDDC73Interaktionsprogrammering, 6 hp (G2)
TDDD13Interaktionsprogrammering, 6 hp (G2)
TDDC63Interaktiv form, 6 hp (G2)
TDDD60Interaktiva system, 4 hp (G1)
TDP022Interaktiva system, 6 hp (G2)
TDDD65Introduction to the Theory of Computation, 6 hp (G2)
732A42Introduktion till akademiska studier på avancerad nivå, 3 hp (A)
729A10Introduktion till kognitionsvetenskap, 6 hp (A)
TDDD29IT-projektledning, 6 hp (A)
TDDD83Kandidatprojekt datateknik, 18 hp (G2)
TDDD77Kandidatprojekt i programvaruutveckling, 16 hp (G2)
732G03Kandidatuppsats i Statistik, fördjupningskurs, 15 hp (G)
732G32Kandidatuppsats i Statistik, fördjupningskurs, 15 hp (G)
729G40Kandidatuppsats, 18 hp (G2)
729G01Kognitionsvetenskaplig introduktionskurs, 6 hp (G)
729A94Kognitionsvetenskaplig metod, 6 hp (A)
729A67Kognitionsvetenskaplig metodfödjupning, 6 hp (A)
729A23Kognitionsvetenskaplig teori, 6 hp (A)
729A46Kognitionsvetenskapligt projektarbete, 16 hp (A)
TDDC72Kognitiv psykologi, 6 hp (G1)
729A78Kognitiva aspekter på lärande samt design av lärteknologi, 7.5 hp (A)
TDDD55Kompilatorer och interpretatorer, 4 hp (G2)
TDDB44Kompilatorkonstruktion, 6 hp (A)
TDDD05Komponentbaserad programvara, 6 hp (A)
TDP007Konstruktion av datorspråk, 6 hp (G1)
TDDI08Konstruktion av inbyggda system, 4 hp (G2)
TDDD20Konstruktion och analys av algoritmer, 6 hp (A)
TDDC89Lingvistik, grundkurs, 6 hp (G1)
TDDD72Logik, 6 hp (G1)
TDDD08Logikprogrammering, 6 hp (A)
729A05Lokalisering, översättning och terminologi, 7.5 hp (A)
729G20Lokalisering, översättning och terminologi, 6 hp (G2)
732A30Master 's Thesis, 30 hp (A)
729A80Masteruppsats (30 hp), 30 hp (A)
TDDD66Mobila nätverk, 6 hp (G2)
TDDD56Multicore- och GPU-Programmering, 6 hp (A)
732G08Multivariata metoder, 7.5 hp (G)
732A37Multivariate Statistical Methods, 6 hp (A)
725G73Objective-C programmering, 8 hp (G1)
TDP004Objekt-orienterad programmering, 8 hp (G1)
TDDD78Objektorienterad programmering och Java, 6 hp (G1)
TDDC77Objektorienterad programmering, 8 hp (G1)
TDDI14Objektorienterad programmering, 8 hp (G1)
TDDC61On-line produktion, 6 hp (G1)
TDDD63Perspektiv på datateknik/datavetenskap, 7 hp (G1)
TDDD39Perspektiv på informationsteknologi, 8 hp (G1)
TDDD62Praktik, 18 hp (A)
732A40Probability Theory, 6 hp (A)
TDDD44Problemlösning och programmering, 6 hp (G1)
TDDB68Processprogrammering och operativsystem, 6 hp (G2)
TDDI81Processprogrammering och operativsystem, 6 hp (G2)
729A64Profilfördjupning, 10 hp (A)
TDDC74Programmering - abstraktion och modellering, 8 hp (G1)
TDDI11Programmering av inbyggda system, 6 hp (G2)
TDDC78Programmering av parallelldatorer - metoder och verktyg, 6 hp (A)
TDDB18Programmering i Ada, grundkurs, 6 hp (G1)
725G66Programmering i C# och .NET Framework, 4 hp (G2)
TDDD49Programmering i C# och .NET Framework, 4 hp (G2)
TDIU01Programmering i C++ g.k., 6 hp (G1)
TDIU04Programmering i C++, standardbibilotek, 4 hp (G1)
725G63Programmering i Java, datastrukturer och algoritmer,  hp (G2)
TDDC30Programmering i Java, datastrukturer och algoritmer, 6 hp (G2)
732G33Programmering i R,  hp (G)
TDDC76Programmering och datastrukturer, 8 hp (G2)
729G04Programmering och diskret matematik, 6 hp (G1)
TDDI15Programmering och interaktivitet på WWW, 6 hp (G2)
729G06Programmering och logik, 6 hp (G1)
TDDD11Programmering, grundkurs, 8 hp (G1)
TDDC97Programmering, 6 hp (G2)
TDDD33Programmering, 6 hp (G2)
TDDI02Programmeringsprojekt, 6 hp (G1)
TDDD47Programmeringsteori, 6 hp (A)
TDDD34Programming with Applications in Engineering, 6 hp (G2)
TDDD69Programutvecklingsmetodik - företagsprojekt, 6 hp (A)
TDDC93Programutvecklingsmetodik teori, 4 hp (G2)
TDDC88Programutvecklingsmetodik, 12 hp (A)
TDDD09Programutvecklingsprojekt i ett helhetsperspektiv, 8 hp (A)
TDDD76Programutvecklingsprojekt i ett helhetsperspektiv, 8 hp (G2)
TDDD04Programvarutestning, 6 hp (A)
TDDD31Programvaruutveckling med internationella parter, 6 hp (A)
TDP023Projekt: Agil systemutveckling, 12 hp (G2)
TDP016Projekt: Coachning av programvaruteam, 4 hp (G2)
TDP019Projekt: Datorspråk, 10 hp (G1)
TDP003Projekt: Egna datormiljön, 6 hp (G1)
TDP025Projekt: Entreprenöriell programmering, 10 hp (G2)
TDDD80Projekt: Mobila och sociala applikationer, 11 hp (G1)
TDP005Projekt: Objektorienterat system, 6 hp (G1)
TDDD82Projekttermin inklusive kandidatprojekt: Säkra, mobila system, 30 hp (G2)
TDDD07Realtidssystem, 6 hp (A)
729A98Risk- och Olycksanalys, 6 hp (A)
732G21Sambandsmodeller, 15 hp (G)
729G21Sammansatta kognitiva system, 6 hp (G2)
729A63Simulatorer och simulatoranvändning, 6 hp (A)
TDDC90Software Security, 6 hp (A)
TDDD02Språkteknologi för informationssökning, 4 hp (G2)
729G17Språkteknologi, 6 hp (G)
TDDD01Språkteknologi, 6 hp (G2)
729A97Språkteknologiska system, 6 hp (A)
729G09Språkvetenskaplig databehandling, 5 hp (G)
732A49Statistical Methods,  hp (A)
732G70Statistik A, 7 hp (G)
732G71Statistik B, 8 hp (G)
NDAB01Statistik; teori och tillämpning i biologi, 6 hp (G1)
732G81Statistik, 11 hp (G)
732G34Statistisk analys av komplexa data, 7.5 hp (G)
732G25Statistisk analys av samhällsdata, 15 hp (G)
732G20Statistisk teori I, 7.5 hp (G)
732G37Statistiska grunder,  hp (G)
732G60Statistiska metoder, 7.5 hp (G)
732G26Surveymetodik med uppsats, 15 hp (G)
732G04Surveymetodik, 7.5 hp (G)
TDDI09Systeminstallation, 8 hp (G1)
TDTS07Systemkonstruktion och metodik, 6 hp (A)
732A47Text Mining, 6 hp (A)
729G19Tillämpad kognitionsvetenskap, 12 hp (G)
768A05Tjänstedesign och innovation, 6 hp (A)
TDDD51Tjänstedesign och tjänsteinnovation, 6 hp (A)
768A04Tjänstedesign, studio, 12 hp (A)
768A07Uppsats, 30 hp (A)
732G19Utredningskunskap I, 7.5 hp (G)
TDDD26Utveckling av interaktiva system, 6 hp (A)
720A04Vetenskapsfilosofi,  hp (A)
732A39Visualization, 6 hp (A)
732G31Visuell dataanalys, 6 hp (G)
TDDD52Webbprogrammering - grundkurs, 6 hp (G1)
729G28Webbprogrammering och databaser, 6 hp (G2)
TDDD24Webbprogrammering och interaktivitet, 4 hp (G2)
TDP013Webbprogrammering och interaktivitet, 6 hp (G2)
725G54Webbprogrammering, grundkurs, 7.5 hp (G)
725G17Webbpublicering: Teknik, design, kommunikation, 7.5 hp (G1)

Sidansvarig: Grundutbildningen