Göm menyn

TDDD78 Objektorienterad programmering och Java, 6.0 hp (G1)
/Object Oriented Programming and Java/


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2017 Vt1 — Vt2

ExaminatorJonas Kvarnström
KursadministratörAnna Grabska Eklund


Studierektorsområde: Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen