Göm menyn

729G15 Kognitiv modellering, 6.0 hp (G)
/Cognitive Modelling/


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2018 vecka 46 — 2019 vecka 03

ExaminatorRita Kovordanyi
KursadministratörAnna Grabska Eklund

2017 vecka 46 — 2018 vecka 03

ExaminatorRita Kovordanyi
KursadministratörAnna Grabska Eklund


Studierektorsområde: Humancentrerade system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen