Göm menyn

729G28 Webbprogrammering och databaser, 6.0 hp (G2)
/Web Programming and Databases/


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2015 vecka 44 — 2016 vecka 03

ExaminatorEva L. Ragnemalm
KursadministratörAnnelie Almquist

2014 vecka 44 — 2015 vecka 03

ExaminatorErik Prytz
KursadministratörAnnelie Almquist


Kursen tillhör studierektorsområdet Humancentrerade system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen