Göm menyn

Kurser för Teknisk fakultet ordnade efter kurskod

Listan omfattar kurser som ges Vt 2014 till och med Vt 2015. För mer information om en kurs, klicka på kurskoden.

NDAB01Statistik; teori och tillämpning i biologi, 6 hp (G1)
TDDA69Data- och programstrukturer, 6 hp (G2)
TDDB44Kompilatorkonstruktion, 6 hp (A)
TDDB68Processprogrammering och operativsystem, 6 hp (G2)
TDDB84Designmönster, 6 hp (A)
TDDC17Artificiell intelligens, 6 hp (G2)
TDDC30Programmering i Java, datastrukturer och algoritmer, 6 hp (G2)
TDDC61On-line produktion, 6 hp (G1)
TDDC63Interaktiv form, 6 hp (G2)
TDDC66Datorsystem och programmering, 4 hp (G1)
TDDC72Kognitiv psykologi, 6 hp (G1)
TDDC73Interaktionsprogrammering, 6 hp (G2)
TDDC74Programmering - abstraktion och modellering, 8 hp (G1)
TDDC75Diskreta strukturer, 8 hp (G1)
TDDC76Programmering och datastrukturer, 8 hp (G2)
TDDC77Objektorienterad programmering, 8 hp (G1)
TDDC78Programmering av parallelldatorer - metoder och verktyg, 6 hp (A)
TDDC88Programutvecklingsmetodik, 12 hp (A)
TDDC89Lingvistik, grundkurs, 6 hp (G1)
TDDC90Software Security, 6 hp (A)
TDDC91Datastrukturer och algoritmer, 6 hp (G1)
TDDC93Programutvecklingsmetodik teori, 4 hp (G2)
TDDC97Programmering, 6 hp (G2)
TDDD01Språkteknologi, 6 hp (G2)
TDDD02Språkteknologi för informationssökning, 4 hp (G2)
TDDD04Programvarutestning, 6 hp (A)
TDDD05Komponentbaserad programvara, 6 hp (A)
TDDD07Realtidssystem, 6 hp (A)
TDDD08Logikprogrammering, 6 hp (A)
TDDD09Programutvecklingsprojekt i ett helhetsperspektiv, 8 hp (A)
TDDD10AI-programmering, 6 hp (A)
TDDD11Programmering, grundkurs, 8 hp (G1)
TDDD12Databasteknik, 6 hp (G2)
TDDD13Interaktionsprogrammering, 6 hp (G2)
TDDD14Formella språk och automatateori, 6 hp (G2)
TDDD17Informationssäkerhet, fk, 6 hp (A)
TDDD20Konstruktion och analys av algoritmer, 6 hp (A)
TDDD23Design och programmering av datorspel, 6 hp (A)
TDDD24Webbprogrammering och interaktivitet, 4 hp (G2)
TDDD25Distribuerade system, 6 hp (A)
TDDD26Utveckling av interaktiva system, 6 hp (A)
TDDD27Avancerad webbprogrammering, 6 hp (A)
TDDD29IT-projektledning, 6 hp (A)
TDDD30Avancerad programutvecklingsmetodik, 6 hp (A)
TDDD31Programvaruutveckling med internationella parter, 6 hp (A)
TDDD32Användardriven produktutveckling, 6 hp (G2)
TDDD33Programmering, 6 hp (G2)
TDDD34Programming with Applications in Engineering, 6 hp (G2)
TDDD35Användbara system, 6 hp (G1)
TDDD37Databasteknik, 6 hp (G2)
TDDD38Avancerad programmering i C++, 6 hp (A)
TDDD39Perspektiv på informationsteknologi, 8 hp (G1)
TDDD41Data Mining - Clustering and Association Analysis, 6 hp (A)
TDDD43Datamodeller och databaser, avancerad kurs, 6 hp (A)
TDDD44Problemlösning och programmering, 6 hp (G1)
TDDD46Databasteknik, 8 hp (G2)
TDDD47Programmeringsteori, 6 hp (A)
TDDD48Automatisk planering, 6 hp (A)
TDDD49Programmering i C# och .NET Framework, 4 hp (G2)
TDDD50Grön IT,  hp (G2)
TDDD51Tjänstedesign och tjänsteinnovation, 6 hp (A)
TDDD52Webbprogrammering - grundkurs, 6 hp (G1)
TDDD53Avancerad interaktionsdesign, 6 hp (A)
TDDD55Kompilatorer och interpretatorer, 4 hp (G2)
TDDD56Multicore- och GPU-Programmering, 6 hp (A)
TDDD57Fysisk interaktion och spelprogrammering,  hp (A)
TDDD58Interaktionsdesign - Projekt, 12 hp (G2)
TDDD60Interaktiva system, 4 hp (G1)
TDDD61Design, strategi, management, 6 hp (A)
TDDD62Praktik, 18 hp (A)
TDDD63Perspektiv på datateknik/datavetenskap, 7 hp (G1)
TDDD65Introduction to the Theory of Computation, 6 hp (G2)
TDDD66Mobila nätverk, 6 hp (G2)
TDDD68Energisnåla nätverk, 6 hp (A)
TDDD69Programutvecklingsmetodik - företagsprojekt, 6 hp (A)
TDDD70Ingenjörsprofessionalism, del 1, 1 hp (G1)
TDDD71Datastrukturer och algoritmer, 2 hp (G2)
TDDD72Logik, 6 hp (G1)
TDDD73Funktionell och imperativ programmering i Python, 6 hp (G1)
TDDD74Databaser för bioinformatik, 6 hp (G2)
TDDD75Effektdriven utveckling och humancentrerad design av interaktiva system, 6 hp (G2)
TDDD76Programutvecklingsprojekt i ett helhetsperspektiv, 8 hp (G2)
TDDD77Kandidatprojekt i programvaruutveckling, 16 hp (G2)
TDDD78Objektorienterad programmering och Java, 6 hp (G1)
TDDD79Ingenjörsprofessionalism, del 2, 1 hp (G1)
TDDD80Projekt: Mobila och sociala applikationer, 11 hp (G1)
TDDD81Databasteknik för kandidatprojekt, 6 hp (G2)
TDDD82Projekttermin inklusive kandidatprojekt: Säkra, mobila system, 30 hp (G2)
TDDD83Kandidatprojekt datateknik, 18 hp (G2)
TDDD84Ingenjörsprofessionalism, del 3, 1 hp (G1)
TDDD85Formella språk och automatateori, 6 hp (G1)
TDDD86Datastrukturer, algoritmer och programmeringsparadigm, 11 hp (G1)
TDDD87Programmering och problemlösning, 6 hp (G1)
TDDD93Storskaliga distribuerade system och nätverk,  hp (G1)
TDDD94Ingenjörsprofessionalism, del 4,  hp (G1)
TDDD97Webbprogrammering,  hp (G2)
TDDI02Programmeringsprojekt, 6 hp (G1)
TDDI03Datorarkitektur, 4 hp (G2)
TDDI07Distribuerad inbyggd programvara och nätverk, 4 hp (G2)
TDDI08Konstruktion av inbyggda system, 4 hp (G2)
TDDI09Systeminstallation, 8 hp (G1)
TDDI11Programmering av inbyggda system, 6 hp (G2)
TDDI14Objektorienterad programmering, 8 hp (G1)
TDDI15Programmering och interaktivitet på WWW, 6 hp (G2)
TDDI16Datastrukturer och algoritmer, 6 hp (G1)
TDDI81Processprogrammering och operativsystem, 6 hp (G2)
TDIU01Programmering i C++ g.k., 6 hp (G1)
TDIU04Programmering i C++, standardbibilotek, 4 hp (G1)
TDIU14Introduktion till examensarbete,  hp (G2)
TDIU16Process- och operativsystemprogrammering,  hp (G2)
TDIU25Operativsystem,  hp (G2)
TDP001Handhavande av datormiljö, 4 hp (G1)
TDP002Imperativ programmering, 6 hp (G1)
TDP003Projekt: Egna datormiljön, 6 hp (G1)
TDP004Objekt-orienterad programmering, 8 hp (G1)
TDP005Projekt: Objektorienterat system, 6 hp (G1)
TDP007Konstruktion av datorspråk, 6 hp (G1)
TDP013Webbprogrammering och interaktivitet, 6 hp (G2)
TDP015Grunder i matematik och logik, 6 hp (G1)
TDP016Projekt: Coachning av programvaruteam, 4 hp (G2)
TDP017Företagsprojekt, 10 hp (G2)
TDP019Projekt: Datorspråk, 10 hp (G1)
TDP022Interaktiva system, 6 hp (G2)
TDP023Projekt: Agil systemutveckling, 12 hp (G2)
TDP024Enterprise Systems, 6 hp (G2)
TDP025Projekt: Entreprenöriell programmering, 10 hp (G2)
TDP026Vetenskaplig metod inom programmering, 6 hp (G2)
TDP027Projekt: Agil systemutveckling, 10 hp (G2)
TDTS01Datorstödd elektronikkonstruktion, 6 hp (A)
TDTS04Datornät och distribuerade system, 8 hp (G2)
TDTS06Datornät, 6 hp (G2)
TDTS07Systemkonstruktion och metodik, 6 hp (A)
TDTS08Datorarkitektur, 6 hp (A)
TDTS10Datorarkitektur, 6 hp (G1)
TDTS11Datornät och internetprotokoll,  hp (G1)
TDTS21Avancerade nätverk,  hp (A)
TQPR10Examensarbete, 16 hp (G2)

Sidansvarig: Grundutbildningen