Göm menyn

TDDD85 Formella språk och automatateori, 6.0 hp (G1)
/Formal Languages and Automata Theory/

Kursen ges för första gången 2014.


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2015 Vt2

ExaminatorJohannes Schmidt
KursadministratörÅsa Kärrman


Kursen tillhör studierektorsområdet Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen