Göm menyn

TDDI16 Datastrukturer och algoritmer, 6.0 hp (G1)
/Data Structures and Algorithms/


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2014 Ht1

ExaminatorTommy Färnqvist
KursadministratörÅsa Kärrman


Kursen tillhör studierektorsområdet Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen