Göm menyn

TDDD57 Fysisk interaktion och spelprogrammering,  hp (A)
/Physical interaction and game programming/


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2015 VT1

Kursledare och examinatorErik Berglund
KursadministratörAnna Grabska Eklund


Kursen tillhör studierektorsområdet Humancentrerade system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen