Göm menyn

TDDD57 Fysisk interaktion och spelprogrammering, 6.0 hp (A)
/Physical interaction and game programming/


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2015 VT1

Kursledare och examinatorErik Berglund
KursadministratörAnna Grabska Eklund

2014 VT1

Kursledare och examinatorErik Berglund
KursadministratörAnna Grabska Eklund


Kursen tillhör studierektorsområdet Humancentrerade system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen