Göm menyn

TDP015 Grunder i matematik och logik, 6.0 hp (G1)
/Mathematics/


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2015 Vt2

ExaminatorMarco Kuhlmann
KursadministratörÅsa Kärrman

2014 Vt2

ExaminatorJonas Wallgren
KursadministratörMadeleine Häger Dahlqvist


Kursen tillhör studierektorsområdet Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen