Göm menyn

TDP015 Grunder i matematik och logik, 6.0 hp (G1)
/Mathematics/


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2015 Vt2

ExaminatorMarco Kuhlmann
KursadministratörÅsa Kärrman


Kursen tillhör studierektorsområdet Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen