Göm menyn

TDP015 Grunder i matematik och logik

Vt2 2017


Välkommen till hemsidorna för kursen TDP015 Grunder i matematik och logik!

Den här kursen ska ge en introduktion till olika grenar av logiken och matematiken som får sin tillämpning inom datalogin: satslogik, predikatlogik, mängdlära, kombinatorik, grafteori, talteori, rekursion och induktion, samt numeriska metoder. Mer information om kursens mål, innehåll och organisation hittar du på sidorna i menyn till vänster.

Senaste nytt...


2017‑03‑21  Duggor
 

Nu är tiderna för duggorna bokade. Duggorna skrivs i två grupper: grupp 1, studenter med LiU-IDn som börjar på a–f; skriver 9.00–9.30; grupp 2, studenter med LiU-IDn som börjar på g–z; skriver 9.30–10.00.


2017‑03‑18  Kursomgång 2017
 

Kurshemsidan är nu uppdaterad för kursomgången 2017. Vi kör igång på måndag, 20 mars, kl 10.15 i P22. Välkommen!Sidansvarig: Marco Kuhlmann
Senast uppdaterad: 2017-03-18