Göm menyn

TDDE29 Codesign, verktyg och angreppssätt, 6.0 hp (A)
/Codesign, Tools and Approaches/

Kursen ges för första gången 2017.


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2018 HT1 — HT2

ExaminatorStefan Holmlid
KursadministratörMadeleine Häger Dahlqvist

2017 HT1 — HT2

ExaminatorStefan Holmlid
KursadministratörMadeleine Häger Dahlqvist


Studierektorsområde: Humancentrerade system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen