Göm menyn

TDDC76 Programmering och datastrukturer, 8.0 hp (G2)
/Programming and Data Structures/


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2017 Ht1 — Ht2

KursledareKlas Arvidsson
ExaminatorEric Elfving
KursadministratörAnna Grabska Eklund


Studierektorsområde: Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen