Göm menyn

TDDC93 Programutvecklingsmetodik teori, 4.0 hp (G2)
/Software Engineering Theory/


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2014 Ht1

ExaminatorKristian Sandahl
KursadministratörÅsa Kärrman

2013 HT1

ExaminatorKristian Sandahl
KursadministratörLiselotte Lundberg


Kursen tillhör studierektorsområdet Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen