Göm menyn

TDDC93 Programutvecklingsmetodik teori, 4.0 hp (G2)
/Software Engineering Theory/


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2016 Ht1

ExaminatorKristian Sandahl
KursadministratörÅsa Kärrman

2015 Ht1

ExaminatorKristian Sandahl
KursadministratörÅsa Kärrman


Kursen tillhör studierektorsområdet Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen