Göm menyn

TDDC93 Programutvecklingsmetodik teori, 4.0 hp (G2)
/Software Engineering Theory/


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2016 Ht1

ExaminatorKristian Sandahl
KursadministratörHelene Meisinger

2015 Ht1

ExaminatorKristian Sandahl
KursadministratörÅsa Kärrman


Studierektorsområde: Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen