Göm menyn

TDDD86 Datastrukturer, algoritmer och programmeringsparadigm, 11.0 hp (G1)
/Data Structures, Algorithms and Programming Paradigms/


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2017 Ht1 — Ht2

KursadministratörAnna Grabska Eklund

2016 Ht1 — Ht2

KursledareAbdeldjalil Boudjadar
ExaminatorCyrille Berger
KursadministratörAnna Grabska Eklund


Studierektorsområde: Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen