Göm menyn

Kurser för Filosofisk fakultet ordnade efter kurskod

Listan omfattar kurser som ges Ht 2015 till och med Ht 2016. För mer information om en kurs, klicka på kurskoden.

725G17Webbpublicering: Teknik, design, kommunikation, 7.5 hp (G1)
725G45Datorarkitektur och operativsystem, 7 hp (G)
725G54Webbprogrammering, grundkurs, 7.5 hp (G)
725G64Programutvecklingsmetodik, 12 hp (A)
725G66Programmering i C# och .NET Framework, 4 hp (G2)
725G72iOS applicationsutveckling för iPhone och iPad, grundkurs, 8 hp (G1)
725G73Objective-C programmering, 8 hp (G1)
725G82Programmering i Java, datastrukturer och algoritmer, 8 hp (G2)
725G83Problemlösning och programmering, 6 hp (G)
725G84Datorarkitektur och operativsystem, 5.5 hp (G)
725G85Problemlösning med Java, 2 hp (G)
726G77Programmering i C++, 6 hp (G2)
726G78Problemlösning och programmering, 6 hp (G1)
726G79Programmering och datastrukturer, 6 hp (G2)
729A05Lokalisering, översättning och terminologi, 7.5 hp (A)
729A10Introduktion till kognitionsvetenskap, 6 hp (A)
729A46Kognitionsvetenskapligt projektarbete, 16 hp (A)
729A63Simulatorer och simulatoranvändning, 6 hp (A)
729A64Profilfördjupning, 10 hp (A)
729A67Kognitionsvetenskaplig metodfördjupning, 6 hp (A)
729A69Aktuell kognitionsvetenskaplig forskning I, 5 hp (A)
729A70Aktuell kognitionsvetenskaplig forskning II, 5 hp (A)
729A71Beteende i komplexa system, 6 hp (A)
729A78Kognitiva aspekter på lärande samt design av lärteknologi, 7.5 hp (A)
729A80Masteruppsats (30 hp), 30 hp (A)
729A88Avancerad interaktionsdesign, 6 hp (A)
729A94Kognitionsvetenskaplig metod, 6 hp (A)
729A97Språkteknologiska system, 6 hp (A)
729A98Risk- och Olycksanalys, 6 hp (A)
729A99Användbarhetstestning, 6 hp (A)
729G01Kognitionsvetenskaplig introduktionskurs, 6 hp (G)
729G04Programmering och diskret matematik, 6 hp (G1)
729G06Programmering och logik, 6 hp (G1)
729G09Språkvetenskaplig databehandling, 5 hp (G)
729G12Distribuerad och situerad kognition, 6 hp (G)
729G15Kognitiv modellering, 6 hp (G)
729G17Språkteknologi, 6 hp (G)
729G19Tillämpad kognitionsvetenskap, 12 hp (G)
729G20Lokalisering, översättning och terminologi, 6 hp (G2)
729G21Sammansatta kognitiva system, 6 hp (G2)
729G22Interaktionsdesign, 6 hp (G)
729G24Fördjupningskurs i människa teknik interaktion, 6 hp (G2)
729G26Interaktionprogrammering, 6 hp (G2)
729G28Webbprogrammering och databaser, 6 hp (G2)
729G40Kandidatuppsats, 18 hp (G2)
729G41Avslutningskurs för kognitionsvetenskap på grundnivå, 6 hp (G2)
729G43Artificiell intelligens, 12 hp (G2)
729G44Gränssnittsdesign, 6 hp (G2)
729G74IT och programmering: grundkurs, 6 hp (G1)
732A30Master's Thesis, 30 hp (A)
732A31Data Mining - Clustering and Association Analysis, 15 hp (A)
732A32Data mining - projektkurs, 6 hp (A)
732A34Time Series Analysis, 6 hp (A)
732A37Multivariate Statistical Methods, 6 hp (A)
732A38Computational statistics, 6 hp (A)
732A40Probability Theory, 6 hp (A)
732A42Introduktion till akademiska studier på avancerad nivå, 3 hp (A)
732A45Statistisk resultatvärdering, 6 hp (A)
732A46Bayesianska metoder, 6 hp (A)
732A47Text Mining, 6 hp (A)
732A49Statistical Methods, 6 hp (A)
732A50Avancerad R-programmering, 6 hp (A)
732A52Introduktion till Maskininlärning,  hp (A)
732A54Analys av big data,  hp (A)
732A57Databasteknik,  hp (A)
732A60Advanced Academic Studies,  hp (A)
732A63Sannolikhetsteori, 6 hp (A)
732A65Data mining projekt, 6 hp (A)
732A66Beslutsteori, 6 hp (A)
732A92Text Mining, 6 hp (A)
732A93Statistiska metoder, 6 hp (A)
732A94Avancerad programmering i R, 6 hp (A)
732A95Introduktion till Maskininlärning,  hp (A)
732A96Avancerad maskininlärning,  hp (A)
732A97Multivariata statistiska metoder, 6 hp (A)
732A98Visualisering, 6 hp (A)
732G01Grundläggande statistik, grundkurs, 7.5 hp (G)
732G03Kandidatuppsats i Statistik, fördjupningskurs, 15 hp (G)
732G04Surveymetodik, 7.5 hp (G)
732G05Regressions- och tidsserieanalys, 7.5 hp (G)
732G08Multivariata metoder, 7.5 hp (G)
732G12Data-Mining, 7.5 hp (G)
732G16Databaser: design och programmering, 7.5 hp (G2)
732G17Grundläggande SAS-programmering, 7.5 hp (G)
732G20Statistisk teori I, 7.5 hp (G)
732G21Sambandsmodeller, 15 hp (G)
732G25Statistisk analys av samhällsdata, 15 hp (G)
732G26Surveymetodik med uppsats, 15 hp (G)
732G30Grunder i statistisk metodik, 15 hp (G)
732G31Visuell dataanalys, 6 hp (G)
732G32Kandidatuppsats i Statistik, fördjupningskurs, 15 hp (G)
732G33Programmering i R, 7.5 hp (G)
732G34Statistisk analys av komplexa data, 7.5 hp (G)
732G36Programmering i R,  hp (G2)
732G37Statistiska grunder, 6 hp (G)
732G60Statistiska metoder, 7.5 hp (G)
732G70Statistik A, 7 hp (G)
732G71Statistik B, 8 hp (G)
732G81Statistik, 11 hp (G)
768A01Interaktionsdesign studio, 12 hp (A)
768A03Designforskningsmetod, 6 hp (A)
768A04Tjänstedesign, studio, 12 hp (A)
768A05Tjänstedesign och innovation, 6 hp (A)
768A07Uppsats, 30 hp (A)
TDDD99Ingenjörsprofessionalism, delar 1 till 6,  hp (G1)

Sidansvarig: Grundutbildningen