Göm menyn

729G40 Kandidatuppsats, 18.0 hp (G2)
/Bachelor's Thesis/
2018 vecka 04 — 23

ExaminatorArne Jönsson
KursadministratörHelene Meisinger

2017 vecka 04 — 19

ExaminatorArne Jönsson
KursadministratörHelene Meisinger


Studierektorsområde: Humancentrerade system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen