Göm menyn

729A63 Simulatorer och simulatoranvändning, 6.0 hp (A)
/Simulators and Simulator Usage/


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2015 vecka 44 — 2016 vecka 03

ExaminatorBjörn Peters
KursadministratörAnna Grabska Eklund

2014 vecka 44 — 2015 vecka 03

ExaminatorBjörn Peters
KursadministratörAnna Grabska Eklund


Kursen tillhör studierektorsområdet Humancentrerade system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen