Göm menyn

732G33 Programmering i R, 7.5 hp (G)
/Programming in R/
2018 VT1

KursledareJosef Wilzén
ExaminatorMattias Villani
KursadministratörAnna Grabska Eklund

2017 VT1

KursledareJosef Wilzén
ExaminatorMattias Villani
KursadministratörAnna Grabska Eklund


Studierektorsområde: Statistik (STAT).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen