Göm menyn

732G01 Grundläggande statistik, grundkurs, 7.5 hp (G)
/Grundläggande statistik, grundkurs/


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2015 HT

ExaminatorKarl Wahlin
KursadministratörAnnelie Almquist

2015 VT1

ExaminatorBertil Wegmann
KursadministratörAnna Grabska Eklund


Kursen tillhör studierektorsområdet Statistik (STAT).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen