Göm menyn

732G01 Grundläggande statistik, grundkurs, 7.5 hp (G)
/Grundläggande statistik, grundkurs/


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2016 HT

KursledareSarah Walid Alsaadi
ExaminatorIsak Hietala
KursadministratörAnna Grabska Eklund

2016 HT

KursledareSarah Walid Alsaadi
ExaminatorIsak Hietala
KursadministratörAnna Grabska Eklund

2016 VT1

ExaminatorIsak Hietala
KursadministratörAnna Grabska Eklund

2016 VT1

ExaminatorIsak Hietala
KursadministratörAnna Grabska Eklund


Studierektorsområde: Statistik (STAT).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen