Göm menyn

729G17 Språkteknologi, 6.0 hp (G)
/Language Technology/


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2015 vecka 04 — 11

Kursledare och examinatorMarco Kuhlmann
KursadministratörAnnelie Almquist

2014 vecka 04 — 11

Kursledare och examinatorMarco Kuhlmann
KursadministratörAnnelie Almquist


Kursen tillhör studierektorsområdet Humancentrerade system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen