Marco Kuhlmann
Marco Kuhlmann
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
E-post: marco.kuhlmann@liu.se
Telefon: 013-28 46 44
Fax: 013-14 22 31
E 3G:476 (se karta)
Hemsida: http://www.ida.liu.se/~marku61/
Medlem i:
Laboratory for Cognition, Interaction and Language Technology (CILTLab)
Avdelningen för interaktiva och kognitiva system (HCS)

Sidansvarig: Lisbeth Linge
Senast uppdaterad: 2012-12-10