Marco Kuhlmann
Marco Kuhlmann
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
marco.kuhlmann@liu.se
013-28 46 44
E 3G:476 (visa karta)
Hemsida: www.ida.liu.se/~marku61/
Medlem i:
Kognition, interaktion och språkteknologi (CILTLab)
Interaktiva och kognitiva system (HCS)

Sidansvarig: Eva Pelayo