Göm menyn

Kurser för Filosofisk fakultet ordnade efter kursnamn

Listan omfattar kurser som ges Ht 2016 till och med Ht 2017. För mer information om en kurs, klicka på kurskoden.

732A60Advanced Academic Studies,  hp (A)
729A69Aktuell kognitionsvetenskaplig forskning I, 5 hp (A)
729A70Aktuell kognitionsvetenskaplig forskning II, 5 hp (A)
732A54Analys av big data,  hp (A)
729A99Användbarhetstestning, 6 hp (A)
729G43Artificiell intelligens, 12 hp (G2)
729A88Avancerad interaktionsdesign, 6 hp (A)
732A96Avancerad maskininlärning, 6 hp (A)
732A94Avancerad programmering i R, 6 hp (A)
729G41Avslutningskurs för kognitionsvetenskap på grundnivå, 6 hp (G2)
732G43Bayesiansk statistik,  hp (G)
732A91Bayesianska metoder, 6 hp (A)
732A66Beslutsteori, 6 hp (A)
729A71Beteende i komplexa system, 6 hp (A)
732A61Data mining - klustring och associationsanalys, 15 hp (A)
732A65Data mining projekt, 6 hp (A)
732G12Data-Mining, 7.5 hp (G)
732G16Databaser: design och programmering, 7.5 hp (G2)
732A57Databasteknik,  hp (G2)
725G97Datastrukturer och algoritmer, 7.5 hp
725G84Datorarkitektur och operativsystem, 5.5 hp (G)
732A90Datorintensiva statistiska metoder, 6 hp (A)
768A03Designforskningsmetod, 6 hp (A)
729G12Distribuerad och situerad kognition, 6 hp (G)
729G24Fördjupningskurs i människa teknik interaktion, 6 hp (G2)
732G30Grunder i statistisk metodik, 15 hp (G)
732G17Grundläggande SAS-programmering, 7.5 hp (G)
732G01Grundläggande statistik, grundkurs, 7.5 hp (G)
732G40Grundläggande statistik,  hp (G)
729G44Gränssnittsdesign, 6 hp (G2)
TDDD99Ingenjörsprofessionalism, delar 1 till 6,  hp (G1)
729G26Interaktionprogrammering, 6 hp (G2)
768A01Interaktionsdesign studio, 12 hp (A)
729G22Interaktionsdesign, 6 hp (G)
729A10Introduktion till kognitionsvetenskap, 6 hp (A)
732A95Introduktion till Maskininlärning, 9 hp (A)
729G74IT och programmering: grundkurs, 6 hp (G1)
732G32Kandidatuppsats i Statistik, fördjupningskurs, 15 hp (G)
729G40Kandidatuppsats, 18 hp (G2)
729G01Kognitionsvetenskaplig introduktionskurs, 6 hp (G)
729A94Kognitionsvetenskaplig metod, 6 hp (A)
729A67Kognitionsvetenskaplig metodfördjupning, 6 hp (A)
729A46Kognitionsvetenskapligt projektarbete, 16 hp (A)
729G15Kognitiv modellering, 6 hp (G)
729A78Kognitiva aspekter på lärande samt design av lärteknologi, 7.5 hp (A)
729G20Lokalisering, översättning och terminologi, 6 hp (G2)
729A80Masteruppsats (30 hp), 30 hp (A)
732A64Masteruppsats, 30 hp (A)
732G08Multivariata metoder, 7.5 hp (G)
732A97Multivariata statistiska metoder, 6 hp (A)
729A27Natural Language Processing, 6 hp (A)
732G44Officiell statistik och dataetik,  hp (G)
725G85Problemlösning med Java, 2 hp (G)
725G83Problemlösning och programmering, 6 hp (G)
725G92Problemlösning och programmering, 7.5 hp (G)
729A64Profilfördjupning, 10 hp (A)
725G66Programmering i C# och .NET Framework, 4 hp (G2)
726G77Programmering i C++, 6 hp (G2)
732G33Programmering i R, 7.5 hp (G)
729G75Programmering och algoritmiskt tänkande, 6 hp (G2)
725G64Programutvecklingsmetodik, 12 hp (A)
732G39Projektarbete i statistik, 7.5 hp (G)
729G76Projekthantering i människa-teknikinteraktion, 6 hp (G2)
732G05Regressions- och tidsserieanalys, 7.5 hp (G)
729A98Risk- och Olycksanalys, 6 hp (A)
732G21Sambandsmodeller, 15 hp (G)
729G21Sammansatta kognitiva system, 6 hp (G2)
732A63Sannolikhetsteori, 6 hp (A)
729A63Simulatorer och simulatoranvändning, 6 hp (A)
729G17Språkteknologi, 6 hp (G)
729G09Språkvetenskaplig databehandling, 5 hp (G)
732G70Statistik A, 7 hp (G)
732G71Statistik B, 8 hp (G)
732G81Statistik, 11 hp (G)
732G34Statistisk analys av komplexa data, 7.5 hp (G)
732G25Statistisk analys av samhällsdata, 15 hp (G)
732G20Statistisk teori I, 7.5 hp (G)
732A93Statistiska metoder, 6 hp (A)
732G38Surveymetodik med teori, 7.5 hp (G)
732G26Surveymetodik med uppsats, 15 hp (G)
732G04Surveymetodik, 7.5 hp (G)
732A92Text Mining, 6 hp (A)
732A62Tidsserieanalys, 6 hp (A)
729G19Tillämpad kognitionsvetenskap, 12 hp (G)
768A05Tjänstedesign och innovation, 6 hp (A)
768A04Tjänstedesign, studio, 12 hp (A)
768A07Uppsats, 30 hp (A)
732A98Visualisering, 6 hp (A)
732G31Visuell dataanalys, 6 hp (G)
729G28Webbprogrammering och databaser, 6 hp (G2)

Sidansvarig: Grundutbildningen