Göm menyn

Kurser för Filosofisk fakultet ordnade efter kursnamn

Listan omfattar kurser som ges Ht 2015 till och med Ht 2016. För mer information om en kurs, klicka på kurskoden.

732A60Advanced Academic Studies,  hp (A)
729A69Aktuell kognitionsvetenskaplig forskning I, 5 hp (A)
729A70Aktuell kognitionsvetenskaplig forskning II, 5 hp (A)
732A54Analys av big data,  hp (A)
729A99Användbarhetstestning, 6 hp (A)
729G43Artificiell intelligens, 12 hp (G2)
729A88Avancerad interaktionsdesign, 6 hp (A)
732A96Avancerad maskininlärning,  hp (A)
732A94Avancerad programmering i R, 6 hp (A)
732A50Avancerad R-programmering, 6 hp (A)
729G41Avslutningskurs för kognitionsvetenskap på grundnivå, 6 hp (G2)
732A46Bayesianska metoder, 6 hp (A)
732A66Beslutsteori, 6 hp (A)
729A71Beteende i komplexa system, 6 hp (A)
732A38Computational statistics, 6 hp (A)
732A31Data Mining - Clustering and Association Analysis, 15 hp (A)
732A32Data mining - projektkurs, 6 hp (A)
732A65Data mining projekt, 6 hp (A)
732G12Data-Mining, 7.5 hp (G)
732G16Databaser: design och programmering, 7.5 hp (G2)
732A57Databasteknik,  hp (A)
725G45Datorarkitektur och operativsystem, 7 hp (G)
725G84Datorarkitektur och operativsystem, 5.5 hp (G)
768A03Designforskningsmetod, 6 hp (A)
729G12Distribuerad och situerad kognition, 6 hp (G)
729G24Fördjupningskurs i människa teknik interaktion, 6 hp (G2)
732G30Grunder i statistisk metodik, 15 hp (G)
732G17Grundläggande SAS-programmering, 7.5 hp (G)
732G01Grundläggande statistik, grundkurs, 7.5 hp (G)
729G44Gränssnittsdesign, 6 hp (G2)
TDDD99Ingenjörsprofessionalism, delar 1 till 6,  hp (G1)
729G26Interaktionprogrammering, 6 hp (G2)
768A01Interaktionsdesign studio, 12 hp (A)
729G22Interaktionsdesign, 6 hp (G)
732A42Introduktion till akademiska studier på avancerad nivå, 3 hp (A)
729A10Introduktion till kognitionsvetenskap, 6 hp (A)
732A52Introduktion till Maskininlärning,  hp (A)
732A95Introduktion till Maskininlärning,  hp (A)
725G72iOS applicationsutveckling för iPhone och iPad, grundkurs, 8 hp (G1)
729G74IT och programmering: grundkurs, 6 hp (G1)
732G03Kandidatuppsats i Statistik, fördjupningskurs, 15 hp (G)
732G32Kandidatuppsats i Statistik, fördjupningskurs, 15 hp (G)
729G40Kandidatuppsats, 18 hp (G2)
729G01Kognitionsvetenskaplig introduktionskurs, 6 hp (G)
729A94Kognitionsvetenskaplig metod, 6 hp (A)
729A67Kognitionsvetenskaplig metodfördjupning, 6 hp (A)
729A46Kognitionsvetenskapligt projektarbete, 16 hp (A)
729G15Kognitiv modellering, 6 hp (G)
729A78Kognitiva aspekter på lärande samt design av lärteknologi, 7.5 hp (A)
729A05Lokalisering, översättning och terminologi, 7.5 hp (A)
729G20Lokalisering, översättning och terminologi, 6 hp (G2)
732A30Master's Thesis, 30 hp (A)
729A80Masteruppsats (30 hp), 30 hp (A)
732G08Multivariata metoder, 7.5 hp (G)
732A97Multivariata statistiska metoder, 6 hp (A)
732A37Multivariate Statistical Methods, 6 hp (A)
725G73Objective-C programmering, 8 hp (G1)
732A40Probability Theory, 6 hp (A)
725G85Problemlösning med Java, 2 hp (G)
725G83Problemlösning och programmering, 6 hp (G)
726G78Problemlösning och programmering, 6 hp (G1)
729A64Profilfördjupning, 10 hp (A)
725G66Programmering i C# och .NET Framework, 4 hp (G2)
726G77Programmering i C++, 6 hp (G2)
725G82Programmering i Java, datastrukturer och algoritmer, 8 hp (G2)
732G33Programmering i R, 7.5 hp (G)
732G36Programmering i R,  hp (G2)
726G79Programmering och datastrukturer, 6 hp (G2)
729G04Programmering och diskret matematik, 6 hp (G1)
729G06Programmering och logik, 6 hp (G1)
725G64Programutvecklingsmetodik, 12 hp (A)
732G05Regressions- och tidsserieanalys, 7.5 hp (G)
729A98Risk- och Olycksanalys, 6 hp (A)
732G21Sambandsmodeller, 15 hp (G)
729G21Sammansatta kognitiva system, 6 hp (G2)
732A63Sannolikhetsteori, 6 hp (A)
729A63Simulatorer och simulatoranvändning, 6 hp (A)
729G17Språkteknologi, 6 hp (G)
729A97Språkteknologiska system, 6 hp (A)
729G09Språkvetenskaplig databehandling, 5 hp (G)
732A49Statistical Methods, 6 hp (A)
732G70Statistik A, 7 hp (G)
732G71Statistik B, 8 hp (G)
732G81Statistik, 11 hp (G)
732G34Statistisk analys av komplexa data, 7.5 hp (G)
732G25Statistisk analys av samhällsdata, 15 hp (G)
732A45Statistisk resultatvärdering, 6 hp (A)
732G20Statistisk teori I, 7.5 hp (G)
732G37Statistiska grunder, 6 hp (G)
732A93Statistiska metoder, 6 hp (A)
732G60Statistiska metoder, 7.5 hp (G)
732G26Surveymetodik med uppsats, 15 hp (G)
732G04Surveymetodik, 7.5 hp (G)
732A47Text Mining, 6 hp (A)
732A92Text Mining, 6 hp (A)
729G19Tillämpad kognitionsvetenskap, 12 hp (G)
732A34Time Series Analysis, 6 hp (A)
768A05Tjänstedesign och innovation, 6 hp (A)
768A04Tjänstedesign, studio, 12 hp (A)
768A07Uppsats, 30 hp (A)
732A98Visualisering, 6 hp (A)
732G31Visuell dataanalys, 6 hp (G)
729G28Webbprogrammering och databaser, 6 hp (G2)
725G54Webbprogrammering, grundkurs, 7.5 hp (G)
725G17Webbpublicering: Teknik, design, kommunikation, 7.5 hp (G1)

Sidansvarig: Grundutbildningen