Göm menyn

Kurser för Filosofisk fakultet ordnade efter kursnamn

Listan omfattar kurser som ges Ht 2017 till och med Ht 2018. För mer information om en kurs, klicka på kurskoden.

732A60Advanced Academic Studies,  hp (A)
732A75Advanced Data Mining, 6 hp (A)
729A69Aktuell kognitionsvetenskaplig forskning I, 5 hp (A)
729A70Aktuell kognitionsvetenskaplig forskning II, 5 hp (A)
732A54Analys av big data,  hp (A)
729A99Användbarhetstestning, 6 hp (A)
729G43Artificiell intelligens, 12 hp (G2)
729A88Avancerad interaktionsdesign, 6 hp (A)
732A96Avancerad maskininlärning, 6 hp (A)
732A94Avancerad programmering i R, 6 hp (A)
729G41Avslutningskurs för kognitionsvetenskap på grundnivå, 6 hp (G2)
732G43Bayesiansk statistik,  hp (G)
732A91Bayesianska metoder, 6 hp (A)
732A66Beslutsteori, 6 hp (A)
729A71Beteende i komplexa system, 6 hp (A)
732G12Data-Mining, 7.5 hp (G)
732G16Databaser: design och programmering, 7.5 hp (G2)
732A57Databasteknik,  hp (G2)
725G97Datastrukturer och algoritmer, 7.5 hp
732A90Datorintensiva statistiska metoder, 6 hp (A)
768A03Designforskningsmetod, 6 hp (A)
729G12Distribuerad och situerad kognition, 6 hp (G)
732G30Grunder i statistisk metodik, 15 hp (G)
732G17Grundläggande SAS-programmering, 7.5 hp (G)
732G01Grundläggande statistik, grundkurs, 7.5 hp (G)
732G40Grundläggande statistik,  hp (G)
729G44Gränssnittsdesign, 6 hp (G2)
TDDD99Ingenjörsprofessionalism, delar 1 till 6,  hp (G1)
729G26Interaktionprogrammering, 6 hp (G2)
768A01Interaktionsdesign: studio, 12 hp (A)
729G22Interaktionsdesign, 6 hp (G)
729A10Introduktion till kognitionsvetenskap, 6 hp (A)
732A95Introduktion till Maskininlärning, 9 hp (A)
732A74Introduktion till Python, 3 hp (A)
729G74IT och programmering: grundkurs, 6 hp (G1)
732G32Kandidatuppsats i Statistik, fördjupningskurs, 15 hp (G)
729G40Kandidatuppsats, 18 hp (G2)
729G01Kognitionsvetenskaplig introduktionskurs, 6 hp (G)
729A94Kognitionsvetenskaplig metod, 6 hp (A)
729A67Kognitionsvetenskaplig metodfördjupning, 6 hp (A)
769A01Kognitionsvetenskapligt projektarbete I, 12 hp (A)
769A02Kognitionsvetenskapligt projektarbete II, 12 hp (A)
729A46Kognitionsvetenskapligt projektarbete, 16 hp (A)
729G15Kognitiv modellering, 6 hp (G)
729A78Kognitiva aspekter på lärande samt design av lärteknologi, 7 hp (A)
732A99Maskininlärning, 9 hp (A)
729A80Masteruppsats (30 hp), 30 hp (A)
732A64Masteruppsats, 30 hp (A)
732G08Multivariata metoder, 7.5 hp (G)
732A97Multivariata statistiska metoder, 6 hp (A)
729A27Natural Language Processing, 6 hp (A)
732G44Officiell statistik och dataetik,  hp (G)
725G83Problemlösning och programmering, 6 hp (G)
725G92Problemlösning och programmering, 7.5 hp (G)
729A64Profilfördjupning, 10 hp (A)
725G66Programmering i C# och .NET Framework, 4 hp (G2)
726G77Programmering i C++, 6 hp (G2)
732G33Programmering i R, 7.5 hp (G)
729G75Programmering och algoritmiskt tänkande, 6 hp (G2)
725G64Programutvecklingsmetodik, 12 hp (A)
732G39Projektarbete i statistik, 7.5 hp (G)
729G76Projekthantering i människa-teknikinteraktion, 6 hp (G2)
732G05Regressions- och tidsserieanalys, 7.5 hp (G)
732G41Regressions- och tidsserieanalys, 7.5 hp (G)
769A03Representationer som tänkande, 6 hp (A)
732A76Research Project, 6 hp (A)
729A98Risk- och Olycksanalys, 6 hp (A)
732G21Sambandsmodeller, 15 hp (G)
729G21Sammansatta kognitiva system, 6 hp (G2)
732A63Sannolikhetsteori, 6 hp (A)
729A63Simulatorer och simulatoranvändning, 6 hp (A)
729G17Språkteknologi, 6 hp (G)
729G09Språkvetenskaplig databehandling, 5 hp (G)
732G70Statistik A, 7 hp (G)
732G71Statistik B, 8 hp (G)
732G81Statistik, 11 hp (G)
732G34Statistisk analys av komplexa data, 7.5 hp (G)
732G20Statistisk teori I, 7.5 hp (G)
732A93Statistiska metoder, 6 hp (A)
732G38Surveymetodik med teori, 7.5 hp (G)
732G04Surveymetodik, 7.5 hp (G)
732A92Text Mining, 6 hp (A)
732A62Tidsserieanalys, 6 hp (A)
729G19Tillämpad kognitionsvetenskap, 12 hp (G)
768A05Tjänstedesign och innovation, 6 hp (A)
768A04Tjänstedesign, studio, 12 hp (A)
768A07Uppsats, 30 hp (A)
732G31Visuell dataanalys, 6 hp (G)
729G28Webbprogrammering och databaser, 6 hp (G2)

Sidansvarig: Grundutbildningen