Göm menyn

732G20 Statistisk teori I, 7.5 hp (G)
/Statistisk teori I/


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2015 HT1

ExaminatorBertil Wegmann
KursadministratörAnnelie Almquist


Studierektorsområde: Statistik (STAT).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen