Göm menyn

Kurser ordnade efter kurskod

Listan omfattar kurser som ges Vt 2014 till och med Vt 2015. För mer information om en kurs, klicka på kurskoden.

720A04Vetenskapsfilosofi,  hp (A)
725G17Webbpublicering: Teknik, design, kommunikation, 7.5 hp (G1)
725G45Datorarkitektur och operativsystem, 7 hp (G)
725G54Webbprogrammering, grundkurs, 7.5 hp (G)
725G60Applikationsutveckling för iPhone och iPad, 8 hp (G2)
725G63Programmering i Java, datastrukturer och algoritmer,  hp (G2)
725G66Programmering i C# och .NET Framework, 4 hp (G2)
725G73Objective-C programmering, 8 hp (G1)
729A05Lokalisering, översättning och terminologi, 7.5 hp (A)
729A10Introduktion till kognitionsvetenskap, 6 hp (A)
729A23Kognitionsvetenskaplig teori, 6 hp (A)
729A46Kognitionsvetenskapligt projektarbete, 16 hp (A)
729A63Simulatorer och simulatoranvändning, 6 hp (A)
729A64Profilfördjupning, 10 hp (A)
729A67Kognitionsvetenskaplig metodfördjupning, 6 hp (A)
729A69Aktuell kognitionsvetenskaplig forskning I, 5 hp (A)
729A70Aktuell kognitionsvetenskaplig forskning II, 5 hp (A)
729A71Beteende i komplexa system, 6 hp (A)
729A78Kognitiva aspekter på lärande samt design av lärteknologi, 7.5 hp (A)
729A80Masteruppsats (30 hp), 30 hp (A)
729A88Avancerad interaktionsdesign, 6 hp (A)
729A94Kognitionsvetenskaplig metod, 6 hp (A)
729A97Språkteknologiska system, 6 hp (A)
729A98Risk- och Olycksanalys, 6 hp (A)
729A99Användbarhetstestning, 6 hp (A)
729G01Kognitionsvetenskaplig introduktionskurs, 6 hp (G)
729G04Programmering och diskret matematik, 6 hp (G1)
729G06Programmering och logik, 6 hp (G1)
729G09Språkvetenskaplig databehandling, 5 hp (G)
729G12Distribuerad och situerad kognition, 6 hp (G)
729G17Språkteknologi, 6 hp (G)
729G19Tillämpad kognitionsvetenskap, 12 hp (G)
729G20Lokalisering, översättning och terminologi, 6 hp (G2)
729G21Sammansatta kognitiva system, 6 hp (G2)
729G22Interaktionsdesign, 6 hp (G)
729G24Fördjupningskurs i människa teknik interaktion, 6 hp (G2)
729G26Interaktionprogrammering, 6 hp (G2)
729G28Webbprogrammering och databaser, 6 hp (G2)
729G40Kandidatuppsats, 18 hp (G2)
729G41Avslutningskurs för kognitionsvetenskap på grundnivå, 6 hp (G2)
729G43Artificiell intelligens, 12 hp (G2)
729G44Gränssnittsdesign, 6 hp (G2)
732A30Master 's Thesis, 30 hp (A)
732A31Data Mining - Clustering and Association Analysis, 15 hp (A)
732A32Data mining - projektkurs, 6 hp (A)
732A33Data Mining and Statistical Learning, 15 hp (A)
732A37Multivariate Statistical Methods, 6 hp (A)
732A38Computational statistics, 6 hp (A)
732A39Visualization, 6 hp (A)
732A40Probability Theory, 6 hp (A)
732A42Introduktion till akademiska studier på avancerad nivå, 3 hp (A)
732A44Avancerad programmering i R, 6 hp (A)
732A46Bayesianska metoder, 6 hp (A)
732A47Text Mining, 6 hp (A)
732A49Statistical Methods, 6 hp (A)
732A50Avancerad R-programmering,  hp (A)
732G01Grundläggande statistik, grundkurs, 7.5 hp (G)
732G03Kandidatuppsats i Statistik, fördjupningskurs, 15 hp (G)
732G04Surveymetodik, 7.5 hp (G)
732G08Multivariata metoder, 7.5 hp (G)
732G12Data-Mining, 7.5 hp (G)
732G16Databaser: design och programmering, 7.5 hp (G2)
732G17Grundläggande SAS-programmering, 7.5 hp (G)
732G19Utredningskunskap I, 7.5 hp (G)
732G20Statistisk teori I, 7.5 hp (G)
732G21Sambandsmodeller, 15 hp (G)
732G25Statistisk analys av samhällsdata, 15 hp (G)
732G26Surveymetodik med uppsats, 15 hp (G)
732G30Grunder i statistisk metodik, 15 hp (G)
732G31Visuell dataanalys, 6 hp (G)
732G32Kandidatuppsats i Statistik, fördjupningskurs, 15 hp (G)
732G33Programmering i R,  hp (G)
732G34Statistisk analys av komplexa data, 7.5 hp (G)
732G37Statistiska grunder, 6 hp (G)
732G60Statistiska metoder, 7.5 hp (G)
732G70Statistik A, 7 hp (G)
732G71Statistik B, 8 hp (G)
732G81Statistik, 11 hp (G)
768A01Interaktionsdesign studio, 12 hp (A)
768A03Designforskningsmetod, 6 hp (A)
768A04Tjänstedesign, studio, 12 hp (A)
768A05Tjänstedesign och innovation, 6 hp (A)
768A07Uppsats, 30 hp (A)
NDAB01Statistik; teori och tillämpning i biologi, 6 hp (G1)
TDDA69Data- och programstrukturer, 6 hp (G2)
TDDB44Kompilatorkonstruktion, 6 hp (A)
TDDB68Processprogrammering och operativsystem, 6 hp (G2)
TDDB84Designmönster, 6 hp (A)
TDDC17Artificiell intelligens, 6 hp (G2)
TDDC30Programmering i Java, datastrukturer och algoritmer, 6 hp (G2)
TDDC61On-line produktion, 6 hp (G1)
TDDC63Interaktiv form, 6 hp (G2)
TDDC66Datorsystem och programmering, 4 hp (G1)
TDDC72Kognitiv psykologi, 6 hp (G1)
TDDC73Interaktionsprogrammering, 6 hp (G2)
TDDC74Programmering - abstraktion och modellering, 8 hp (G1)
TDDC75Diskreta strukturer, 8 hp (G1)
TDDC76Programmering och datastrukturer, 8 hp (G2)
TDDC77Objektorienterad programmering, 8 hp (G1)
TDDC78Programmering av parallelldatorer - metoder och verktyg, 6 hp (A)
TDDC88Programutvecklingsmetodik, 12 hp (A)
TDDC89Lingvistik, grundkurs, 6 hp (G1)
TDDC90Software Security, 6 hp (A)
TDDC91Datastrukturer och algoritmer, 6 hp (G1)
TDDC93Programutvecklingsmetodik teori, 4 hp (G2)
TDDC97Programmering, 6 hp (G2)
TDDD01Språkteknologi, 6 hp (G2)
TDDD02Språkteknologi för informationssökning, 4 hp (G2)
TDDD04Programvarutestning, 6 hp (A)
TDDD05Komponentbaserad programvara, 6 hp (A)
TDDD07Realtidssystem, 6 hp (A)
TDDD08Logikprogrammering, 6 hp (A)
TDDD09Programutvecklingsprojekt i ett helhetsperspektiv, 8 hp (A)
TDDD10AI-programmering, 6 hp (A)
TDDD11Programmering, grundkurs, 8 hp (G1)
TDDD12Databasteknik, 6 hp (G2)
TDDD13Interaktionsprogrammering, 6 hp (G2)
TDDD14Formella språk och automatateori, 6 hp (G2)
TDDD17Informationssäkerhet, fk, 6 hp (A)
TDDD20Konstruktion och analys av algoritmer, 6 hp (A)
TDDD23Design och programmering av datorspel, 6 hp (A)
TDDD24Webbprogrammering och interaktivitet, 4 hp (G2)
TDDD25Distribuerade system, 6 hp (A)
TDDD26Utveckling av interaktiva system, 6 hp (A)
TDDD27Avancerad webbprogrammering, 6 hp (A)
TDDD29IT-projektledning, 6 hp (A)
TDDD30Avancerad programutvecklingsmetodik, 6 hp (A)
TDDD31Programvaruutveckling med internationella parter, 6 hp (A)
TDDD32Användardriven produktutveckling, 6 hp (G2)
TDDD33Programmering, 6 hp (G2)
TDDD34Programming with Applications in Engineering, 6 hp (G2)
TDDD35Användbara system, 6 hp (G1)
TDDD37Databasteknik, 6 hp (G2)
TDDD38Avancerad programmering i C++, 6 hp (A)
TDDD39Perspektiv på informationsteknologi, 8 hp (G1)
TDDD41Data Mining - Clustering and Association Analysis, 6 hp (A)
TDDD43Datamodeller och databaser, avancerad kurs, 6 hp (A)
TDDD44Problemlösning och programmering, 6 hp (G1)
TDDD46Databasteknik, 8 hp (G2)
TDDD47Programmeringsteori, 6 hp (A)
TDDD48Automatisk planering, 6 hp (A)
TDDD49Programmering i C# och .NET Framework, 4 hp (G2)
TDDD50Grön IT, 4 hp (G2)
TDDD51Tjänstedesign och tjänsteinnovation, 6 hp (A)
TDDD52Webbprogrammering - grundkurs, 6 hp (G1)
TDDD53Avancerad interaktionsdesign, 6 hp (A)
TDDD55Kompilatorer och interpretatorer, 4 hp (G2)
TDDD56Multicore- och GPU-Programmering, 6 hp (A)
TDDD57Fysisk interaktion och spelprogrammering, 6 hp (A)
TDDD58Interaktionsdesign - Projekt, 12 hp (G2)
TDDD60Interaktiva system, 4 hp (G1)
TDDD61Design, strategi, management, 6 hp (A)
TDDD62Praktik, 18 hp (A)
TDDD63Perspektiv på datateknik/datavetenskap, 7 hp (G1)
TDDD65Introduction to the Theory of Computation, 6 hp (G2)
TDDD66Mobila nätverk, 6 hp (G2)
TDDD68Energisnåla nätverk, 6 hp (A)
TDDD69Programutvecklingsmetodik - företagsprojekt, 6 hp (A)
TDDD70Ingenjörsprofessionalism, del 1, 1 hp (G1)
TDDD71Datastrukturer och algoritmer, 2 hp (G2)
TDDD72Logik, 6 hp (G1)
TDDD73Funktionell och imperativ programmering i Python, 6 hp (G1)
TDDD74Databaser för bioinformatik, 6 hp (G2)
TDDD75Effektdriven utveckling och humancentrerad design av interaktiva system, 6 hp (G2)
TDDD76Programutvecklingsprojekt i ett helhetsperspektiv, 8 hp (G2)
TDDD77Kandidatprojekt i programvaruutveckling, 16 hp (G2)
TDDD78Objektorienterad programmering och Java, 6 hp (G1)
TDDD79Ingenjörsprofessionalism, del 2, 1 hp (G1)
TDDD80Projekt: Mobila och sociala applikationer, 11 hp (G1)
TDDD81Databasteknik för kandidatprojekt, 6 hp (G2)
TDDD82Projekttermin inklusive kandidatprojekt: Säkra, mobila system, 30 hp (G2)
TDDD83Kandidatprojekt datateknik, 18 hp (G2)
TDDD84Ingenjörsprofessionalism, del 3, 1 hp (G1)
TDDD85Formella språk och automatateori, 6 hp (G1)
TDDD86Datastrukturer, algoritmer och programmeringsparadigm, 11 hp (G1)
TDDD87Programmering och problemlösning, 6 hp (G1)
TDDI02Programmeringsprojekt, 6 hp (G1)
TDDI03Datorarkitektur, 4 hp (G2)
TDDI07Distribuerad inbyggd programvara och nätverk, 4 hp (G2)
TDDI08Konstruktion av inbyggda system, 4 hp (G2)
TDDI09Systeminstallation, 8 hp (G1)
TDDI11Programmering av inbyggda system, 6 hp (G2)
TDDI14Objektorienterad programmering, 8 hp (G1)
TDDI15Programmering och interaktivitet på WWW, 6 hp (G2)
TDDI16Datastrukturer och algoritmer, 6 hp (G1)
TDDI81Processprogrammering och operativsystem, 6 hp (G2)
TDIU01Programmering i C++ g.k., 6 hp (G1)
TDIU04Programmering i C++, standardbibilotek, 4 hp (G1)
TDP001Handhavande av datormiljö, 4 hp (G1)
TDP002Imperativ programmering, 6 hp (G1)
TDP003Projekt: Egna datormiljön, 6 hp (G1)
TDP004Objekt-orienterad programmering, 8 hp (G1)
TDP005Projekt: Objektorienterat system, 6 hp (G1)
TDP007Konstruktion av datorspråk, 6 hp (G1)
TDP013Webbprogrammering och interaktivitet, 6 hp (G2)
TDP015Grunder i matematik och logik, 6 hp (G1)
TDP016Projekt: Coachning av programvaruteam, 4 hp (G2)
TDP017Företagsprojekt, 10 hp (G2)
TDP019Projekt: Datorspråk, 10 hp (G1)
TDP022Interaktiva system, 6 hp (G2)
TDP023Projekt: Agil systemutveckling, 12 hp (G2)
TDP024Enterprise Systems, 6 hp (G2)
TDP025Projekt: Entreprenöriell programmering, 10 hp (G2)
TDTS01Datorstödd elektronikkonstruktion, 6 hp (A)
TDTS04Datornät och distribuerade system, 8 hp (G2)
TDTS06Datornät, 6 hp (G2)
TDTS07Systemkonstruktion och metodik, 6 hp (A)
TDTS08Datorarkitektur, 6 hp (A)
TDTS10Datorarkitektur, 6 hp (G1)
TDTS11Datornät och internetprotokoll, 6 hp (G1)
TQPR10Examensarbete, 16 hp (G2)

Sidansvarig: Grundutbildningen