Göm menyn

TDDD55 Kompilatorer och interpretatorer, 4.0 hp (G2)
/Compilers and Interpreters/


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2017 Ht2

ExaminatorMartin Sjölund
KursadministratörSara Hjärne


Studierektorsområde: Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen