Göm menyn

TQPR10 Examensarbete, 16.0 hp (G2)
/Degree project - Bachelor's Thesis/


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2017 VT1 — VT2

KursledareRita Kovordanyi


Studierektorsområde: Humancentrerade system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen