Göm menyn

TDDD51 Tjänstedesign och tjänsteinnovation, 6.0 hp (Avancerad nivå)
/Service Design and Innovation/

2018 Vt1

ExaminatorStefan Holmlid
KursadministratörMadeleine Häger Dahlqvist

2017 Vt1

ExaminatorStefan Holmlid
KursadministratörMadeleine Häger Dahlqvist


Studierektorsområde: Humancentrerade system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen