Göm menyn

TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi, 8.0 hp (G1)
/Perspectives on Information Technology/


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2015 Ht1 — Ht2

ExaminatorOla Leifler
KursadministratörAnna Grabska Eklund


Kursen tillhör studierektorsområdet Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen