Göm menyn

TDDD41 Data Mining - Clustering and Association Analysis, 6.0 hp (A)
/Data Mining - Clustering and Association Analysis/


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2015 VT1

ExaminatorPatrick Lambrix
KursadministratörCarita Lilja

2014 VT1

ExaminatorPatrick Lambrix
KursadministratörCarita Lilja


Kursen tillhör studierektorsområdet Databas- och informationsteknik (ADIT).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen