Göm menyn

TDP022 Interaktiva system, 6.0 hp (G2)
/Interactive systems/


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2017 Vt1

Kursledare och examinatorMagnus Bång
KursadministratörHelene Meisinger


Studierektorsområde: Humancentrerade system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen