Göm menyn

TDP022 Interaktiva system, 6.0 hp (G2)
/Interactive systems/


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2015 Vt1

Kursledare och examinatorMagnus Bång
KursadministratörHelene Meisinger

2014 Vt1

KursledareEva L. Ragnemalm, Aseel Berglund
ExaminatorAseel Berglund
KursadministratörHelene Meisinger


Kursen tillhör studierektorsområdet Humancentrerade system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen