Göm menyn

Kurser för Teknisk fakultet ordnade efter kursnamn

Listan omfattar kurser som ges Ht 2015 till och med Ht 2016. För mer information om en kurs, klicka på kurskoden.

TDDD10AI-programmering, 6 hp (A)
TDDD95Algoritmisk problemlösning, 6 hp
TDDD32Användardriven produktutveckling, 6 hp (G1)
TDDD35Användbara system, 6 hp (G1)
TDDD92Artificiell intelligens - projekt, 5 hp (G2)
TDDC17Artificiell intelligens, 6 hp (G2)
TDDD48Automatisk planering, 6 hp (A)
TDDD53Avancerad interaktionsdesign, 6 hp (A)
TDDD38Avancerad programmering i C++, 6 hp (A)
TDDD30Avancerad programutvecklingsmetodik, 6 hp (A)
TDDD27Avancerad webbprogrammering, 6 hp (A)
TDTS21Avancerade nätverk, 6 hp (A)
TDDD41Data Mining - Clustering and Association Analysis, 6 hp (A)
TDDA69Data- och programstrukturer, 6 hp (G2)
TDDD74Databaser för bioinformatik, 6 hp (G2)
TDDD81Databasteknik för kandidatprojekt, 6 hp (G2)
TDDD12Databasteknik, 6 hp (G2)
TDDD37Databasteknik, 6 hp (G2)
TDDD46Databasteknik, 8 hp (G2)
TDDD43Datamodeller och databaser, avancerad kurs, 6 hp (A)
TDDC91Datastrukturer och algoritmer, 6 hp (G1)
TDDD71Datastrukturer och algoritmer, 2 hp (G2)
TDDI16Datastrukturer och algoritmer, 6 hp (G1)
TDDD86Datastrukturer, algoritmer och programmeringsparadigm, 11 hp (G1)
TDDI03Datorarkitektur, 4 hp (G2)
TDTS08Datorarkitektur, 6 hp
TDTS10Datorarkitektur, 6 hp (G1)
TDTS04Datornät och distribuerade system, 8 hp (G2)
TDTS11Datornät och internetprotokoll, 6 hp (G1)
TDTS06Datornät, 6 hp (G2)
TDDC66Datorsystem och programmering, 4 hp (G2)
TDDD23Design och programmering av datorspel, 6 hp (A)
TDDD61Design, strategi, management, 6 hp (A)
TDDB84Designmönster, 6 hp
TDDC75Diskreta strukturer, 8 hp (G1)
TDDI07Distribuerad inbyggd programvara och nätverk, 4 hp (G2)
TDDD25Distribuerade system, 6 hp (A)
TDDD75Effektdriven utveckling och humancentrerad design av interaktiva system, 6 hp (G2)
TDP024Enterprise Systems, 6 hp (G2)
TQPR10Examensarbete, 16 hp (G2)
TDDD14Formella språk och automatateori, 6 hp (G2)
TDDD85Formella språk och automatateori, 6 hp (G1)
TDDD73Funktionell och imperativ programmering i Python, 6 hp (G1)
TDDD57Fysisk interaktion och spelprogrammering, 6 hp (A)
TDP017Företagsprojekt, 10 hp (G2)
TDP015Grunder i matematik och logik, 6 hp (G1)
TDDI41Grundläggande systemadministration, 8 hp (G1)
TDDD50Grön IT, 4 hp (G2)
TDP001Handhavande av datormiljö, 4 hp (G1)
TDP002Imperativ programmering, 6 hp (G1)
TDDD17Informationssäkerhet, fk, 6 hp (A)
TDDD70Ingenjörsprofessionalism, del 1, 1 hp (G1)
TDDD84Ingenjörsprofessionalism, del 3, 1 hp (G1)
TDDD91Ingenjörsprofessionalism, del 5, 1 hp (G1)
TDDD98Ingenjörsprofessionalism, del 6, 1 hp (G1)
TDDD58Interaktionsdesign - Projekt, 12 hp (G)
TDDC73Interaktionsprogrammering, 6 hp (G2)
TDDD13Interaktionsprogrammering, 6 hp (G2)
TDDC63Interaktiv form, 6 hp (G1)
TDDD90Interaktiva produkter, 6 hp (A)
TDDD60Interaktiva system, 4 hp (G1)
TDP022Interaktiva system, 6 hp (G2)
TDDD65Introduction to the Theory of Computation, 6 hp
TDIU14Introduktion till examensarbete, 4 hp (G2)
TDDD29IT-projektledning, 6 hp (A)
TDDD83Kandidatprojekt datateknik, 18 hp (G2)
TDDD96Kandidatprojekt i programvaruutveckling, 15 hp (G2)
TDDD55Kompilatorer och interpretatorer, 4 hp (G2)
TDDB44Kompilatorkonstruktion, 6 hp
TDDD05Komponentbaserad programvara, 6 hp (A)
TDP007Konstruktion av datorspråk, 6 hp (G1)
TDDI08Konstruktion av inbyggda system, 4 hp (G2)
TDDD20Konstruktion och analys av algoritmer, 6 hp (A)
TDDC89Lingvistik, grundkurs, 6 hp (G1)
TDDD72Logik, 6 hp (G1)
TDDD88Logik, 5 hp (G1)
TDDD08Logikprogrammering, 6 hp (A)
TDDE02Mjukvarutekniskt entreprenörskap, 6 hp
TDDD66Mobila nätverk, 6 hp (G2)
TDDD56Multicore- och GPU-Programmering, 6 hp (A)
TDDI22Objektorienterad problemlösning, 8 hp (G1)
TDDD78Objektorienterad programmering och Java, 6 hp (G1)
TDDC77Objektorienterad programmering, 8 hp (G1)
TDDI14Objektorienterad programmering, 8 hp (G1)
TDIU20Objektorienterad programmering, 4 hp (G1)
TDP004Objektorienterad programmering, 8 hp (G1)
TDDC61On-line produktion, 6 hp (G1)
TDIU25Operativsystem, 4 hp (G2)
TDDD63Perspektiv på datateknik/datavetenskap, 7 hp (G)
TDDD39Perspektiv på informationsteknologi, 8 hp (G1)
TDDD62Praktik, 18 hp (A)
TDDD44Problemlösning och programmering, 6 hp (G1)
TDIU08Problemlösning och programmering, 6 hp (G1)
TDIU16Process- och operativsystemprogrammering, 4 hp (G2)
TDDB68Processprogrammering och operativsystem, 6 hp (G2)
TDDC74Programmering - abstraktion och modellering, 8 hp (G1)
TDDI11Programmering av inbyggda system, 6 hp (G2)
TDDC78Programmering av parallelldatorer - metoder och verktyg, 6 hp
TDDD49Programmering i C# och .NET Framework, 4 hp (A)
TDIU04Programmering i C++, standardbibilotek, 4 hp (G1)
TDDC30Programmering i Java, datastrukturer och algoritmer, 6 hp (G2)
TDDC76Programmering och datastrukturer, 8 hp (G2)
TDDD87Programmering och problemlösning, 6 hp (G1)
TDDD11Programmering, grundkurs, 8 hp (G1)
TDDC97Programmering, 6 hp (G2)
TDDD33Programmering, 6 hp (G2)
TDDI02Programmeringsprojekt, 6 hp (G1)
TDDD47Programmeringsteori, 6 hp (A)
TDDD69Programutvecklingsmetodik - företagsprojekt, 6 hp (A)
TDDC93Programutvecklingsmetodik teori, 4 hp (G2)
TDDC88Programutvecklingsmetodik, 12 hp
TDDD76Programutvecklingsprojekt i ett helhetsperspektiv, 8 hp (G2)
TDDD04Programvarutestning, 6 hp (A)
TDP027Projekt: Agil systemutveckling, 10 hp (G2)
TDP019Projekt: Datorspråk, 10 hp (G1)
TDP003Projekt: Egna datormiljön, 6 hp (G1)
TDP025Projekt: Entreprenöriell programmering, 10 hp (G2)
TDP028Projekt: Entreprenöriell programmering, 10 hp (G2)
TDDD80Projekt: Mobila och sociala applikationer, 11 hp (G1)
TDP005Projekt: Objektorienterat system, 6 hp (G1)
TDDD82Projekttermin inklusive kandidatprojekt: Säkra, mobila system, 30 hp (G2)
TDDD07Realtidssystem, 6 hp (A)
TDAB01Sannolikhetslära och statistik, 6 hp (G2)
TDDC90Software Security, 6 hp (A)
TDDD02Språkteknologi för informationssökning, 4 hp (A)
TDDD01Språkteknologi, 6 hp (G2)
NDAB01Statistik; teori och tillämpning i biologi, 6 hp (G1)
TDDD93Storskaliga distribuerade system och nätverk, 13 hp (G1)
TDDI09Systeminstallation, 8 hp (G1)
TDTS07Systemkonstruktion och metodik, 6 hp
TDDD51Tjänstedesign och tjänsteinnovation, 6 hp (A)
TDP026Vetenskaplig metod inom programmering, 6 hp (G2)
TDDD89Vetenskaplig metod, 6 hp (A)
TDP013Webbprogrammering och interaktivitet, 6 hp (G1)
TDDD97Webbprogrammering, 6 hp (G2)

Sidansvarig: Grundutbildningen