Göm menyn

Kurser för Teknisk fakultet ordnade efter kursnamn

Listan omfattar kurser som ges Vt 2014 till och med Vt 2015. För mer information om en kurs, klicka på kurskoden.

TDDD10AI-programmering, 6 hp (A)
TDDD32Användardriven produktutveckling, 6 hp (G2)
TDDD35Användbara system, 6 hp (G1)
TDDC17Artificiell intelligens, 6 hp (G2)
TDDD48Automatisk planering, 6 hp (A)
TDDD53Avancerad interaktionsdesign, 6 hp (A)
TDDD38Avancerad programmering i C++, 6 hp (A)
TDDD30Avancerad programutvecklingsmetodik, 6 hp (A)
TDDD27Avancerad webbprogrammering, 6 hp (A)
TDTS21Avancerade nätverk,  hp (A)
TDDD41Data Mining - Clustering and Association Analysis, 6 hp (A)
TDDA69Data- och programstrukturer, 6 hp (G2)
TDDD74Databaser för bioinformatik, 6 hp (G2)
TDDD81Databasteknik för kandidatprojekt, 6 hp (G2)
TDDD12Databasteknik, 6 hp (G2)
TDDD37Databasteknik, 6 hp (G2)
TDDD46Databasteknik, 8 hp (G2)
TDDD43Datamodeller och databaser, avancerad kurs, 6 hp (A)
TDDC91Datastrukturer och algoritmer, 6 hp (G1)
TDDD71Datastrukturer och algoritmer, 2 hp (G2)
TDDI16Datastrukturer och algoritmer, 6 hp (G1)
TDDD86Datastrukturer, algoritmer och programmeringsparadigm, 11 hp (G1)
TDDI03Datorarkitektur, 4 hp (G2)
TDTS08Datorarkitektur, 6 hp (A)
TDTS10Datorarkitektur, 6 hp (G1)
TDTS04Datornät och distribuerade system, 8 hp (G2)
TDTS11Datornät och internetprotokoll,  hp (G1)
TDTS06Datornät, 6 hp (G2)
TDTS01Datorstödd elektronikkonstruktion, 6 hp (A)
TDDC66Datorsystem och programmering, 4 hp (G1)
TDDD23Design och programmering av datorspel, 6 hp (A)
TDDD61Design, strategi, management, 6 hp (A)
TDDB84Designmönster, 6 hp (A)
TDDC75Diskreta strukturer, 8 hp (G1)
TDDI07Distribuerad inbyggd programvara och nätverk, 4 hp (G2)
TDDD25Distribuerade system, 6 hp (A)
TDDD75Effektdriven utveckling och humancentrerad design av interaktiva system, 6 hp (G2)
TDDD68Energisnåla nätverk, 6 hp (A)
TDP024Enterprise Systems, 6 hp (G2)
TQPR10Examensarbete, 16 hp (G2)
TDDD14Formella språk och automatateori, 6 hp (G2)
TDDD85Formella språk och automatateori, 6 hp (G1)
TDDD73Funktionell och imperativ programmering i Python, 6 hp (G1)
TDDD57Fysisk interaktion och spelprogrammering,  hp (A)
TDP017Företagsprojekt, 10 hp (G2)
TDP015Grunder i matematik och logik, 6 hp (G1)
TDDD50Grön IT,  hp (G2)
TDP001Handhavande av datormiljö, 4 hp (G1)
TDP002Imperativ programmering, 6 hp (G1)
TDDD17Informationssäkerhet, fk, 6 hp (A)
TDDD70Ingenjörsprofessionalism, del 1, 1 hp (G1)
TDDD79Ingenjörsprofessionalism, del 2, 1 hp (G1)
TDDD84Ingenjörsprofessionalism, del 3, 1 hp (G1)
TDDD58Interaktionsdesign - Projekt, 12 hp (G2)
TDDC73Interaktionsprogrammering, 6 hp (G2)
TDDD13Interaktionsprogrammering, 6 hp (G2)
TDDC63Interaktiv form, 6 hp (G2)
TDDD60Interaktiva system, 4 hp (G1)
TDP022Interaktiva system, 6 hp (G2)
TDDD65Introduction to the Theory of Computation, 6 hp (G2)
TDDD29IT-projektledning, 6 hp (A)
TDDD83Kandidatprojekt datateknik, 18 hp (G2)
TDDD77Kandidatprojekt i programvaruutveckling, 16 hp (G2)
TDDC72Kognitiv psykologi, 6 hp (G1)
TDDD55Kompilatorer och interpretatorer, 4 hp (G2)
TDDB44Kompilatorkonstruktion, 6 hp (A)
TDDD05Komponentbaserad programvara, 6 hp (A)
TDP007Konstruktion av datorspråk, 6 hp (G1)
TDDI08Konstruktion av inbyggda system, 4 hp (G2)
TDDD20Konstruktion och analys av algoritmer, 6 hp (A)
TDDC89Lingvistik, grundkurs, 6 hp (G1)
TDDD72Logik, 6 hp (G1)
TDDD08Logikprogrammering, 6 hp (A)
TDDD66Mobila nätverk, 6 hp (G2)
TDDD56Multicore- och GPU-Programmering, 6 hp (A)
TDP004Objekt-orienterad programmering, 8 hp (G1)
TDDD78Objektorienterad programmering och Java, 6 hp (G1)
TDDC77Objektorienterad programmering, 8 hp (G1)
TDDI14Objektorienterad programmering, 8 hp (G1)
TDDC61On-line produktion, 6 hp (G1)
TDDD63Perspektiv på datateknik/datavetenskap, 7 hp (G1)
TDDD39Perspektiv på informationsteknologi, 8 hp (G1)
TDDD62Praktik, 18 hp (A)
TDDD44Problemlösning och programmering, 6 hp (G1)
TDDB68Processprogrammering och operativsystem, 6 hp (G2)
TDDI81Processprogrammering och operativsystem, 6 hp (G2)
TDDC74Programmering - abstraktion och modellering, 8 hp (G1)
TDDI11Programmering av inbyggda system, 6 hp (G2)
TDDC78Programmering av parallelldatorer - metoder och verktyg, 6 hp (A)
TDDD49Programmering i C# och .NET Framework, 4 hp (G2)
TDIU01Programmering i C++ g.k., 6 hp (G1)
TDIU04Programmering i C++, standardbibilotek, 4 hp (G1)
TDDC30Programmering i Java, datastrukturer och algoritmer, 6 hp (G2)
TDDC76Programmering och datastrukturer, 8 hp (G2)
TDDI15Programmering och interaktivitet på WWW, 6 hp (G2)
TDDD87Programmering och problemlösning, 6 hp (G1)
TDDD11Programmering, grundkurs, 8 hp (G1)
TDDC97Programmering, 6 hp (G2)
TDDD33Programmering, 6 hp (G2)
TDDI02Programmeringsprojekt, 6 hp (G1)
TDDD47Programmeringsteori, 6 hp (A)
TDDD34Programming with Applications in Engineering, 6 hp (G2)
TDDD69Programutvecklingsmetodik - företagsprojekt, 6 hp (A)
TDDC93Programutvecklingsmetodik teori, 4 hp (G2)
TDDC88Programutvecklingsmetodik, 12 hp (A)
TDDD09Programutvecklingsprojekt i ett helhetsperspektiv, 8 hp (A)
TDDD76Programutvecklingsprojekt i ett helhetsperspektiv, 8 hp (G2)
TDDD04Programvarutestning, 6 hp (A)
TDDD31Programvaruutveckling med internationella parter, 6 hp (A)
TDP023Projekt: Agil systemutveckling, 12 hp (G2)
TDP027Projekt: Agil systemutveckling, 10 hp (G2)
TDP016Projekt: Coachning av programvaruteam, 4 hp (G2)
TDP019Projekt: Datorspråk, 10 hp (G1)
TDP003Projekt: Egna datormiljön, 6 hp (G1)
TDP025Projekt: Entreprenöriell programmering, 10 hp (G2)
TDDD80Projekt: Mobila och sociala applikationer, 11 hp (G1)
TDP005Projekt: Objektorienterat system, 6 hp (G1)
TDDD82Projekttermin inklusive kandidatprojekt: Säkra, mobila system, 30 hp (G2)
TDDD07Realtidssystem, 6 hp (A)
TDDC90Software Security, 6 hp (A)
TDDD02Språkteknologi för informationssökning, 4 hp (G2)
TDDD01Språkteknologi, 6 hp (G2)
NDAB01Statistik; teori och tillämpning i biologi, 6 hp (G1)
TDDD93Storskaliga distribuerade system och nätverk,  hp (G1)
TDDI09Systeminstallation, 8 hp (G1)
TDTS07Systemkonstruktion och metodik, 6 hp (A)
TDDD51Tjänstedesign och tjänsteinnovation, 6 hp (A)
TDDD26Utveckling av interaktiva system, 6 hp (A)
TDP026Vetenskaplig metod inom programmering, 6 hp (G2)
TDDD52Webbprogrammering - grundkurs, 6 hp (G1)
TDDD24Webbprogrammering och interaktivitet, 4 hp (G2)
TDP013Webbprogrammering och interaktivitet, 6 hp (G2)
TDDD97Webbprogrammering,  hp (G2)

Sidansvarig: Grundutbildningen