Göm menyn

Kurser för Teknisk fakultet ordnade efter kursnamn

Listan omfattar kurser som ges Ht 2016 till och med Ht 2017. För mer information om en kurs, klicka på kurskoden.

TDDD10AI-programmering, 6 hp (A)
TDDE05AI-robotik, 6 hp
TDDD95Algoritmisk problemlösning, 6 hp
TDDD32Användardriven produktutveckling, 6 hp (G1)
TDDD35Användbara system, 6 hp (G1)
TDDD92Artificiell intelligens - projekt, 5 hp (G2)
TDDC17Artificiell intelligens, 6 hp (G2)
TDDD48Automatisk planering, 6 hp (A)
TDDD53Avancerad interaktionsdesign, 6 hp (A)
TDDD38Avancerad programmering i C++, 6 hp (A)
TDDD30Avancerad programutvecklingsmetodik, 6 hp (A)
TDDE19Avancerad projektkurs: AI och maskininlärning, 6 hp
TDDE20Avancerad projektkurs: Spel-, app- och webbutveckling, 6 hp (A)
TDDE21Avancerad projektkurs: Säkra distribuerade och inbyggda system, 6 hp
TDDD27Avancerad webbprogrammering, 6 hp (A)
TDDE07Bayesianska metoder, 6 hp (A)
TDDD41Data Mining - Clustering and Association Analysis, 6 hp (A)
TDDA69Data- och programstrukturer, 6 hp (G2)
TDDD74Databaser för bioinformatik, 6 hp (G2)
TDDD81Databasteknik för kandidatprojekt, 6 hp (G2)
TDDD12Databasteknik, 6 hp (G2)
TDDD37Databasteknik, 6 hp (G2)
TDDD46Databasteknik, 8 hp (G2)
TDDD43Datamodeller och databaser, avancerad kurs, 6 hp (A)
TDDC91Datastrukturer och algoritmer, 6 hp (G1)
TDDD71Datastrukturer och algoritmer, 2 hp (G2)
TDDE22Datastrukturer och algoritmer, 6 hp
TDDI16Datastrukturer och algoritmer, 6 hp (G1)
TDDD86Datastrukturer, algoritmer och programmeringsparadigm, 11 hp (G1)
TDDI03Datorarkitektur, 4 hp (G2)
TDTS08Datorarkitektur, 6 hp
TDTS10Datorarkitektur, 6 hp (G1)
TDTS04Datornät och distribuerade system, 8 hp (G2)
TDTS11Datornät och internetprotokoll, 6 hp (G1)
TDTS06Datornät, 6 hp (G2)
TDDC66Datorsystem och programmering, 4 hp (G2)
TDDD23Design och programmering av datorspel, 6 hp (A)
TDDD61Design, strategi, management, 6 hp (A)
TDDB84Designmönster, 6 hp
TDDE03Designstudio II, 12 hp
TDDC75Diskreta strukturer, 8 hp (G1)
TDDI07Distribuerad inbyggd programvara och nätverk, 4 hp (G2)
TDDD25Distribuerade system, 6 hp (A)
TDDD75Effektdriven utveckling och humancentrerad design av interaktiva system, 6 hp (G2)
TDP024Enterprise Systems, 6 hp (G2)
TQPR10Examensarbete, 16 hp (G2)
TDDA01Exempelkurs, 0 hp
TDDD14Formella språk och automatateori, 6 hp (G2)
TDDD85Formella språk och automatateori, 6 hp (G1)
TDDD73Funktionell och imperativ programmering i Python, 6 hp (G1)
TDDD57Fysisk interaktion och spelprogrammering, 6 hp (A)
TDP017Företagsprojekt, 10 hp (G2)
TDP015Grunder i matematik och logik, 6 hp (G1)
TDDI41Grundläggande systemadministration, 8 hp (G1)
TDDD50Grön IT, 4 hp (G2)
TDP001Handhavande av datormiljö, 4 hp (G1)
TDP002Imperativ programmering, 6 hp (G1)
TDDD17Informationssäkerhet, fk, 6 hp (A)
TDDD70Ingenjörsprofessionalism, del 1, 1 hp (G1)
TDDD79Ingenjörsprofessionalism, del 2, 1 hp (G1)
TDDD84Ingenjörsprofessionalism, del 3, 1 hp (G1)
TDDD91Ingenjörsprofessionalism, del 5, 1 hp (G1)
TDDD58Interaktionsdesign - Projekt, 12 hp (G)
TDDC73Interaktionsprogrammering, 6 hp (G2)
TDDD13Interaktionsprogrammering, 6 hp (G2)
TDDC63Interaktiv form, 6 hp (G1)
TDDD90Interaktiva produkter, 6 hp (A)
TDDD60Interaktiva system, 4 hp (G1)
TDP022Interaktiva system, 6 hp (G2)
TDDD65Introduction to the Theory of Computation, 6 hp
TDIU14Introduktion till examensarbete, 4 hp (G2)
TDDE04Introduktion till programmering och datalogiskt tänkande, 6 hp (G1)
TDDE17Introduktion till språkteknologi, 4 hp (G2)
TDDD29IT-projektledning, 6 hp (A)
TDDD83Kandidatprojekt datateknik, 18 hp (G2)
TDDD96Kandidatprojekt i programvaruutveckling, 15 hp (G2)
TDDD55Kompilatorer och interpretatorer, 4 hp (G2)
TDDB44Kompilatorkonstruktion, 6 hp
TDDD05Komponentbaserad programvara, 6 hp (A)
TDP007Konstruktion av datorspråk, 6 hp (G1)
TDDI08Konstruktion av inbyggda system, 4 hp (G2)
TDDD20Konstruktion och analys av algoritmer, 6 hp (A)
TDDD72Logik, 6 hp (G1)
TDDD88Logik, 5 hp (G1)
TDDD08Logikprogrammering, 6 hp (A)
TDDE01Maskininlärning, 6 hp (A)
TDDE02Mjukvarutekniskt entreprenörskap, 6 hp
TDDD66Mobila nätverk, 6 hp (G2)
TDDE13Multiagentsystem, 6 hp
TDDD56Multicore- och GPU-Programmering, 6 hp (A)
TDDI22Objektorienterad problemlösning, 8 hp (G1)
725G90Objektorienterad programmering i Java, 7.5 hp (G2)
725G91Objektorienterad programmering i Java, 8 hp (G2)
TDDE10Objektorienterad programmering i Java, 6 hp (G2)
TDDE11Objektorienterad programmering i Java, 4 hp (G2)
TDDD78Objektorienterad programmering och Java, 6 hp (G1)
TDDC77Objektorienterad programmering, 8 hp (G1)
TDIU20Objektorienterad programmering, 4 hp (G1)
TDP004Objektorienterad programmering, 8 hp (G1)
TDDC61On-line produktion, 6 hp (G1)
TDIU11Operativsystem, 6 hp (G2)
TDDD63Perspektiv på datateknik/datavetenskap, 7 hp (G)
TDDD39Perspektiv på informationsteknologi, 8 hp (G1)
TDDD62Praktik, 18 hp (A)
TDDD44Problemlösning och programmering, 6 hp (G1)
TDIU08Problemlösning och programmering, 6 hp (G1)
TDIU16Process- och operativsystemprogrammering, 4 hp (G2)
TDDB68Processprogrammering och operativsystem, 6 hp (G2)
TDDC74Programmering - abstraktion och modellering, 8 hp (G1)
TDDI11Programmering av inbyggda system, 6 hp (G2)
TDDC78Programmering av parallelldatorer - metoder och verktyg, 6 hp
TDDD49Programmering i C# och .NET Framework, 4 hp (A)
TDDC76Programmering och datastrukturer, 8 hp (G2)
TDDD87Programmering och problemlösning, 6 hp (G1)
TDDD11Programmering, grundkurs, 8 hp (G1)
TDDC97Programmering, 6 hp (G2)
TDDD33Programmering, 6 hp (G2)
TDDI02Programmeringsprojekt, 6 hp (G1)
TDDD69Programutvecklingsmetodik - företagsprojekt, 6 hp (A)
TDDC93Programutvecklingsmetodik teori, 4 hp (G2)
TDDC88Programutvecklingsmetodik, 12 hp
TDDD76Programutvecklingsprojekt i ett helhetsperspektiv, 8 hp (G2)
TDDD04Programvarutestning, 6 hp (A)
TDP027Projekt: Agil systemutveckling, 10 hp (G2)
TDP029Projekt: Agil systemutveckling, 8 hp (G)
TDP019Projekt: Datorspråk, 10 hp (G1)
TDP003Projekt: Egna datormiljön, 6 hp (G1)
TDP025Projekt: Entreprenöriell programmering, 10 hp (G2)
TDP028Projekt: Entreprenöriell programmering, 10 hp (G2)
TDDD80Projekt: Mobila och sociala applikationer, 11 hp (G1)
TDP005Projekt: Objektorienterat system, 6 hp (G1)
TDDD82Projekttermin inklusive kandidatprojekt: Säkra, mobila system, 30 hp (G2)
TDDD07Realtidssystem, 6 hp (A)
TDAB01Sannolikhetslära och statistik, 6 hp (G)
TDDC90Software Security, 6 hp (A)
TDDD02Språkteknologi för informationssökning, 4 hp (A)
TDDE09Språkteknologi, 6 hp (A)
TDP030Språkteknologi, 6 hp (G2)
NDAB02Statistik; teori och tillämpning i biologi, 6 hp (G1)
TDDE14Storskalig mjukvaruutveckling - bidrag och evolution, 6 hp
TDDE06Storskalig mjukvaruutveckling - strukturer och processer, 6 hp (A)
TDDD93Storskaliga distribuerade system och nätverk, 13 hp (G1)
TDTS07Systemkonstruktion och metodik, 6 hp
TDDD51Tjänstedesign och tjänsteinnovation, 6 hp (A)
TDP026Vetenskaplig metod inom programmering, 6 hp (G2)
TDDD89Vetenskaplig metod, 6 hp (A)
TDP013Webbprogrammering och interaktivitet, 6 hp (G1)
TDDD97Webbprogrammering, 6 hp (G2)

Sidansvarig: Grundutbildningen