Göm menyn

TDDD23 Design och programmering av datorspel, 6.0 hp (A)
/Design and Programming of Computer Games/


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2016 Ht1

Kursledare och examinatorErik Berglund
KursadministratörHelene Meisinger

2015 Ht1

Kursledare och examinatorErik Berglund
KursadministratörHelene Meisinger


Kursen tillhör studierektorsområdet Humancentrerade system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen