Göm menyn

TDP013 Webbprogrammering och interaktivitet, 6.0 hp (G2)
/Web Programming and Interactivity/


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2016 Ht1

Kursledare och examinatorAnders Fröberg
KursadministratörMadeleine Häger Dahlqvist

2015 Ht1

Kursledare och examinatorAnders Fröberg
KursadministratörMadeleine Häger Dahlqvist


Kursen tillhör studierektorsområdet Humancentrerade system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen