Göm menyn

TDP013 Webbprogrammering och interaktivitet

Ht1 2014


This course is given in swedish.

WebStrom licence

=========INSTALLATION==========

Run WebStorm and follow the Installation Wizard's instructions. To register for use of the software or change your existing registration details, go to Help/Register menu of the software and enter the included below the User Name and License Key(s) into the registration dialog:

User Name: Linköping University

===== LICENSE BEGIN =====
13290-25022013
00002D3AHI3lJY7VKn0OhC17JqTD9v
OfhA5FbyES8zNRC1!xueHiYHr7PeOz
0wDqQ2OIVA10!8OFyjpUiyuxIfYkRX
===== LICENSE END =====

I högskoleförordningen står det under mål för kandidatexamina bland annat att:

För kandidatexamen skall studenten - visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer, - Högskoleförordningen (1993:100)

Av denna anledning är denna kurs byggd på ett sätt som lägger stor vikt vid att ge studenterna möjlighet att själva söka efter den information som behövs för att lösa de innefattande laborationerna. Föreläsningarna är tänkta att introducera ämnena och hjälpa studenterna att komma igång med sin informationssökning.

Den här kursen behandlar webbteknik med fokus på programmering av webbapplikationer. Kursen består av ett antal programmeringsuppgifter (laborationer) som behandlar viktiga teknikdelar som HTML, CSS, JavaScript, Node.js och MongoDB. Ett större programmeringsprojekt genomförs slutligen. Kursen bygger i stor grad på egen programmering. Examination sker genom muntlig demonstration och presentation av funktion och kod.

Det finns ingen särskild litteratur i kursen utan information förväntas studenter själva söka på webben. Att lära sig på egen hand skaffa den information som behövs för att programmera är mycket viktigt, särskillt inom webbområdet som förändras snabbt. Det kommer dock finnas länkar till källor för laborationerna som hjälper studenten att komma igång.

Senaste nytt...


21/8  Dödlinjer uppdaterade
 

Dödlinjerna för labbarna är uppdateratde för 2014Sidansvarig: infomaster
Senast uppdaterad: 2014-08-21