Göm menyn

TDP013 Webbprogrammering och interaktivitet

Ht1 2015


This course is given in swedish.

WebStrom licence

=========INSTALLATION==========

Run WebStorm and follow the Installation Wizard's instructions.
To register for use of the software or change your existing registration details,
go to Help/Register menu of the software and enter the
included below the User Name and License Key(s) into the registration dialog:
User Name: Linköping University

===== LICENSE BEGIN =====
13290-21022014
000007Af"X9mzWaN1ufDBq4raUcVC7
WAxtAMpbAb20W9zAgoOt32pHnkGhRc
YoQed2uzFzGj!8OEmLUgXYICgxaedr
===== LICENSE END =====

I högskoleförordningen står det under mål för kandidatexamina bland annat att:

För kandidatexamen skall studenten - visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer, - Högskoleförordningen (1993:100)

Av denna anledning är denna kurs byggd på ett sätt som lägger stor vikt vid att ge studenterna möjlighet att själva söka efter den information som behövs för att lösa de innefattande laborationerna. Föreläsningarna är tänkta att introducera ämnena och hjälpa studenterna att komma igång med sin informationssökning.

Den här kursen behandlar webbteknik med fokus på programmering av webbapplikationer. Kursen består av ett antal programmeringsuppgifter (laborationer) som behandlar viktiga teknikdelar som HTML, CSS, JavaScript, Node.js och MongoDB. Ett större programmeringsprojekt genomförs slutligen. Kursen bygger i stor grad på egen programmering. Examination sker genom muntlig demonstration och presentation av funktion och kod.

Det finns ingen särskild litteratur i kursen utan information förväntas studenter själva söka på webben. Att lära sig på egen hand skaffa den information som behövs för att programmera är mycket viktigt, särskillt inom webbområdet som förändras snabbt. Det kommer dock finnas länkar till källor för laborationerna som hjälper studenten att komma igång.

Senaste nytt...


13/8  2015
 

Kurssidorna anpassas för 2015Sidansvarig: infomaster
Senast uppdaterad: 2015-08-12