Robin Keskisärkkä
Robin Keskisärkkä
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
robin.keskisarkka@liu.se
E 329:159 (visa karta)
Hemsida: www.ida.liu.se/~robke04/
Medlem i:
Human-Centered Systems (Folk och apparater) (HCS)
MDA (MDA)

Sidansvarig: Lisbeth Linge