Göm menyn

TDP007 Konstruktion av datorspråk, 6.0 hp (G1)
/Computer Language Construction/


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2015 Vt1

Kursledare och examinatorPeter Dalenius
KursadministratörAnna Grabska Eklund

2014 Vt1

Kursledare och examinatorPeter Dalenius
KursadministratörAnna Grabska Eklund


Kursen tillhör studierektorsområdet Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen