Göm menyn

TDP007 Konstruktion av datorspråk, 6.0 hp (G1)
/Computer Language Design/


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2015 Vt1

Kursledare och examinatorPeter Dalenius
KursadministratörAnna Grabska Eklund


Kursen tillhör studierektorsområdet Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen