Göm menyn

TDDC88 Programutvecklingsmetodik, 12.0 hp
/Software Engineering/


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2017 Ht1 — Ht2

KursledareRita Kovordanyi
ExaminatorKristian Sandahl
KursadministratörHelene Meisinger


Studierektorsområde: Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen