Göm menyn

TDDC88 Programutvecklingsmetodik, 12.0 hp (A)
/Software Engineering/


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2015 Ht1 — Ht2

KursledareRita Kovordányi
ExaminatorKristian Sandahl
KursadministratörÅsa Kärrman

2014 Ht1 — Ht2

KursledareRita Kovordányi
ExaminatorKristian Sandahl
KursadministratörÅsa Kärrman


Kursen tillhör studierektorsområdet Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen