Göm menyn

TDDC17 Artificiell intelligens, 6.0 hp (G2)
/Artificial Intelligence/


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2015 Ht1

Kursledare och examinatorPatrick Doherty
KursadministratörAnna Grabska Eklund

Denna nya kurs ersätter de gamla kurserna TDDA13 och TDDA58.


2014 Ht1

Kursledare och examinatorPatrick Doherty
KursadministratörAnna Grabska Eklund

Denna nya kurs ersätter de gamla kurserna TDDA13 och TDDA58.



Kursen tillhör studierektorsområdet Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen