Göm menyn

732G16 Databaser: design och programmering, 7.5 hp (G2)
/Databases: Design and Programming/


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2015 vecka 14 — 23

Kursledare och examinatorErik Prytz
KursadministratörAnnelie Almquist

2014 vecka 14 — 23

Kursledare och examinatorErik Prytz
KursadministratörAnna Grabska Eklund


Kursen tillhör studierektorsområdet Humancentrerade system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen