Göm menyn

TDDD83 Kandidatprojekt datateknik

Workshops


Under kursensgång finns det ett antal workshops nödvändiga för kandidatarbetet därmed det förväntas att alla gruppmedlemmar är närvarande och om den schemalagda tiden inte passar är det bättre att gruppen hittar en annan tid då alla kan.

 

Workshop - Projekt kick-off

Innan workshopen: Till den här workshopen ska varje student ta med sig:

 • En egen Journey Line
 • Svar på frågan: Efter detta teamarbete, har jag gjort något av värde för mig
 • En lista på vad du uppskattade om två grupper/team som du har varit i och hur du vill jobba i gruppen (kommunikation, möten, etc.)
 • Resultatet ifrån Beteendestil testet

Under workshopen:

 • Workshopen börjar med en gemensam föreläsning
 • Efter föreläsningen arbetar varje grupp på egen hand och utifrån agendan i pdf

 

Workshop -Kandidatarbete och rapport

Innan workshopen: Till den här workshopen ska varje student ta del av:

Under workshopen:

 • Workshopen börjar med en gemensam genomgång
 • Efter genomgången jobbar varje grupp på egen hand och utifrån agendan i pdf:en.

 

Workshop - Sprintretrospective

Innan workshopen: Till den här workshopen ska varje student ta del av:

Under workshopen:

 • Grupperna jobbar på egen hand
 • Utgå ifrån Workshopsbilder (pdf ) och agenda med instruktioner (pdf) (Teamutvärdering finns här)

 

Workshop - Sprintplanering

Innan workshopen: Till den här workshopen ska varje student ta del av:

Under workshopen:

 • Grupperna jobbar på egen hand
 • Utgå ifrån en sprintplanerings agenda (exempel 1 och exempel 2)
 • Planera sprinten utifrån agendan

 

Workshop - Användbara system

Innan workshopen: Till den här workshopen ska varje student ta del av:

Under workshopen:

 • Workshopen börjar med en gemensam förläsning pdf
 • Efter föreläsningen jobbar varje grupp på egen hand och utifrån agendan i pdf

Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2021-02-12