Göm menyn

TDDD83 Kandidatprojekt datateknik

Grupper och handledning

Projektgrupper

Ni kommer att delas in i grupper om ca 8 personer. Utvecklingsgrupperna är självorganiserade. Enskilda medlemmar i utvecklingsgruppen kan ha specialkompetens och fokusera mer på vissa områden, men ansvaret ligger hos gruppen som helhet. Exempel på ansvarsområden är Git ansvarig, dokumentansvarig, mötesordförande, lokalbokningsansvarig, testansvarig, utvecklingsansvarig, arkitekturansvarig, front-end ansvarig, back-end ansvarig, scrum master, etc. Notera dock att alla gruppmedlemmar ska ha kunskap och insyn i samtliga områden och att vara ansvarig innebär inte att man gör jobbet själv. Alla i ett Scrum team måste utveckla och testa.


Scrum mastern:

 • Fungerar som coach för gruppen.
 • Säkerställer efterlevnad av processen.
 • Undanröjer hinder för gruppens framsteg.
 • Synkroniserar mellan gruppen och övriga aktörer.
 • Deltar på scrummastermöten.

Om någon grupp inte fungerar, så till vida att alla inte gör sin del, så måste handledaren meddelas omedelbart.

 

 

Handledaren

 • För varje grupp utses en handledare. I kandidatarbetet står individens och gruppens egen delaktighet och dess ansvar i centrum och gruppen har stöd av en handledare som har en stödjande roll. Denna person är INTE en ämneslärare som ska förklara hur allting fungerar, utan handledarens uppgift är att hjälpa gruppen att fungera bra, att lära sig lära och lösa problem.
 • Handledaren kan t.ex. hjälpa gruppen att förstå vad som händer i projektet genom att ställa frågor, uppmärksamma vad som händer i gruppen eller hur man arbetar. Handledaren ingriper inte i onödan utan enbart när det behövs. Det kan också handla om att göra studenterna uppmärksamma på hur relevanta vissa moment är för projektet och kandidatarbetet.
  Eftersom det också är meningen att studenterna själva ska lära sig den tekniska utvecklingen och processen förändras handledarens insatser över tid, allteftersom studenterna blir duktigare och duktigare. Det är därför också viktigt att handledaren inte ingriper alltför raskt om det ser ut som om gruppen håller på att göra någon form av misstag, eftersom det är viktigt att studenterna själva lär sig uppmärksamma och korrigera misstag.
 • Handledaren kommer att ge återkoppling på 1a versionen av rapporten och bedöma rapporten som lämnas in inför oppositionen och identifiera eventuella brister och svagheter.
 • Ni kommer att ha veckovisa möten med handledaren. I schemat är dessa tillfällen bokade och markerade med "Handledning". Vid dessa tillfällen ska ni börja med att hålla det dagliga ståupp scrummötet. Vid första mötet kommer handledaren att ta upp viktiga aspekter som principerna i kursen och kursplanen. Gruppen och handledaren ska vid första mötet diskutera relevanta förhållningsregler som ska gälla under kursen. Vid de övriga möten är det gruppen som driver mötet och inte handledaren.
 • Kontaktinfo till handledarna finns under Kontaktinfo-sidan

 

Grupperna

Kommer att publiceras före kursstart i Lisam i kursens rum under Kursdokument. Finns du inte med på listan så ta kontakt med examinatorn omgående.

Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2021-01-16


<---