Göm menyn

TDDD83 Kandidatprojekt datateknik

Rapport

Kandidatrapport

 • Kandidatprojektet ska redovisas i en kandidatrapport som ska följa Anvisning för kandidatrapporten i kursen TDDD83 och Bedömningsmall kandidatrapport kommer att användas vid bedömning av kanidatrapporterna. Kandidatrapporten bygger på ett utvecklingsprojekt .
 • Varje gruppmedlem ska presentera gruppens kandidatrapport och opponera på en annan kandidatrapport enligt informationen här.
 • Kandidatrapporten publiceras elektroniskt på Electronic Press. Poängen till kursen kommer att rapporteras när rapporten är publicerad och länken till Diva är skickad till examinatorn så var noga med att detta görs så fort rapporten är godkänd för publicering av examinatorn. Publiceringsprocessen görs enligt IDAs instruktioner för publicering av rapport och kan startas så fort rapporten är godkänd för publicering av examinatorn efter presentationen. Följande ska göras när rapporten är godkänd för publicering:

 

Plagiering

 

Tips

 • Läs om Introduktion till vetenskaplig metodik
 • Ni kommer att göra en fallstudie så läs: Per Runeson and Martin Höst. “Guidelines for conducting and reporting case study research in software engineering”. In: Empirical software engineering  14.2 (2009), pp. 131–164.
 • Skriv en dagbok under projektet och använd den både som ett verktyg för att följa projektet då ni noterar beslut, ändringar, viktiga händelser etc. och när du ska skriva erfarenheterna.
 • För att kunna skriva en bra frågeställning behöver man vara inläst i området så då behöver ni läsa relevanta vetenskaplig artiklar så ni kan forma en bra specifik frågeställning som ni också ska utvärdera. Därför behöver ni läsa också om hur ni ska utvärdera effekten. Sök teori tidigt för det är relevant för utvecklingen av själva applikationen. Läs artikeln How to read a paper som beskriver en metod om hur man ska gå tillväga när man läser artiklar.

Om rappostskrivning

Resurserna nedan ger stöd vid rapportskrivandet. Under Kurslitteratur-sidan finns det flera resurser.

Om referenser

Exempel på kandidatrapport:

Kandidatrapporterna nedan har olika styrkor enligt kommentaren :
 • Daniel Bissessar, Ebba Rosander, Erik Lundin, Haore Ahmadi, Hashem Hammoush, Joakim Eng Engmark, Oscar Olsson, Sindre Jonsson Wold Betydelsen av navigerbarhet och design vid utvecklingen av en webbutik för försäljning av universitetsmärkta produkter. Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 12 poäng / 18 hp, Linköpings Universitet, Sverige 2020.
  Styrkan med rapporten är att teorin visar att författarna är väl insatta i området då tidigare forskning och utveckling beskrivs detaljerad och författarna refererar till tillräckliga, väl valda och tillförlitliga källor i samband med teoristycket. Metoden är lämplig för att besvara rapportens frågeställning och är skriven på en tillräcklig detaljnivå för att replikering ska vara möjlig.
 • Astrid Tandberg, Elliot Magnusson, Gustav Dahlin, Isabelle Johansson, Philip Kantola, Wilhelm Hansson, William Köhler Navigerbar e-handel för äldre. Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 12 poäng / 18 hp, Linköpings Universitet, Sverige 2019.
  Frågeställningen är intressant, relevant och knyter an två intressanta perspektiv: psykologiskt och datalogiskt.
 • Adam Moberg, Elina Jonsson, Felix Hedén, Harald Graf Morin, Oscar Wester, Nathalie Elsässer, Sara Nilsson, Simon Henriksson Välimaa, Teodor Lennmark En undersökning av lyxighet gällande design på en webbapplikation. Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 12 poäng / 18 hp, Linköpings Universitet, Sverige 2019.
 • Felicia Dahlström, Eirik Funnemark, Tomas Gudmundsson, Sophie Lindberg, FIlip Nilsson, Marcus Olsson, Herman Svensk, Joakim Sörensen Baljangåvan: Omtanke på distans: Hur kan en webbapplikation som säljer enkla gåvor utformas så att den upplevs navigerbar, tillförlitlig och har en effektiv köpprocess? Bachelor’s thesis. Department of Computer and Information Science, Linköping University, Sweden 2018.
  Styrkan med arbetet är att tillämpningsområdet är intressant och bygger på en grundlig teoretisk grund.
 • Jukius Björk, Jennifer Blidholm, Fredrik Gerdin Börjesson, Arvid Edenheim, Annie Ingvarsson, Stefan Lindstedt, Johan Onsjö, Pär Söderberg En undersökning av effekten av on-site-faktorer vid sökmotoroptimering. Bachelor’s thesis. Department of Computer and Information Science, Linköping University, Sweden 2018.
  Styrkan med arbetet är att det undersöker en viktigt och utmanande frågeställning - hur sökoptimering kan tillämpas vid utveckling av en e-shop.
 • Markus Biamont, Alexander Danielsson, Anton FröLander, Gustav Johansson, Philip Melbi, Eric Petersson, Joakim Strandberg, Anna Wikström, Johannes Ålander Linping - Linqueueping without queue: A case study in developing navigable and readable webapplications that are perceived as trustworthy by their users. Bachelor’s thesis. Department of Computer and Information Science, Linköping University, Sweden 2017.
  Rapporten är välskriven och har en röd tråd. Frågeställningen är tydlig och specifik som är välgrundad i teorin. Metoden är iterativ.
 • Erik Andersson, Fredrik Arve, David Cerny, Linus Falk, Johan Hergart, John Andrée Lidquist, Rikard Serebrink, Tim Waldenbäck Utformning och implementering av en webbapplikation med god navigerbarhet. Bachelor’s thesis. Department of Computer and Information Science, Linköping University, Sweden 2017.
 • Björn Kihlström och Simon Gustafsson, Tracing user transactions through a complex, multi-tiered business application Bachelor’s thesis. Department of Computer and Information Science, Linköping University, Sweden 2016.
  Den här rapporten bygger på specifika frågeställningarna och två olika typer av utvärderingar görs för att besvara dem.
 • Jesper Bäck, Utveckling och optimering av 2D spel i Javascript med ramverket Phaser.io. Bachelor’s thesis. Department of Computer and Information Science, Linköping University, Sweden 2016.
  Rapporten har tekniskt fokus och den tekniska utvärderingen (CPU profiling) är relevant. Frågeställningen hade behövt specifieras ännu mer och texten under avsnitt "Prestanda" skulle ha kommit direkt under frågeställningen. (Prestanda: Med prestanda menas i första hand framerate, vilket är ett mått på hur många gånger per sekund som skärmen uppdateras med en ny bild. Med en hög framerate kommer alltså alla rörelser i spelet att se mycket mjukare och mer väldefinierade ut, men framför allt så kommer spelet att kännas mer responsivt då spelet reagerar på spelarens inmatningar tidigare. Med låg framerate kommer spelet upplevas som långsamt, ryckigt och oresponsivt.)
 • Per Jonsson, Design och implementation av webbenkäter: kvalitet, svarsfrekvens och underhåll. Bachelor’s thesis. Department of Computer and Information Science, Linköping University, Sweden 2014.
  Frågeställningen i rapporten är specifik och resultatet utvärderas ur två perspektiv. Svagheten med rapporten är att designutvärderingen.
 • Andreas Antonsson och Olivia Kassander, Intresseväckande interaktion för stora digitala bildarkiv. Bachelor’s thesis. Department of Computer and Information Science, Linköping University, Sweden 2016.
  Detta arbete är ett bra exempel på hur arbetet kan genomföras iterativt. Svagheten med rapporten är att det är för få vetenskapliga referenser.
 • Tobias Lundgren, Designing a custom-made minimal CRM web application for performance and varying screen sizes. Bachelor’s thesis. Department of Computer and Information Science, Linköping University, Sweden 2016.
  Den tekniska utvärderngen i rapporten är en bra inspiration och kan tillämpas i kandidatarbetet.

 

 


Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2021-02-19